Upphandlingar

 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.


Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

 

Pågående upphandlingar

Klicka på länken nedan för att se våra upphandlingar. OBS! Om listan är tom pågår inga upphandlingar

Aktuella upphandlingar annonseras via Visma TendSign (nytt fönster).

 

 

 Inloggning till TendSign

Länsstyrelsen använder upphandlingssystemet TendSign. TendSign är ett system som ägs och sköts av Visma Commerce AB. För att få full tillgång till förfrågningsunderlagen för upphandlingarna krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålles genom att göra en enkel registrering på https://tendsign.com/login.aspx eller via länk för den aktuella upphandlingen. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet. Efter genomförd registrering får leverantören användarnamn och lösenord med e-post och kan börja använda systemet.