Täxberg

Skogen i reservatet är uppkommen efter en stor skogsbrand som härjade år 1888, den så kallade Lädebrännan. Många gamla knotiga och svartsotiga stubbar vittnar om detta. Det är en trolsk miljö som oftast är svårframkomlig. Men en led ska anläggas till toppen av berget.

Dramatik för över hundra år sedan

Vid midsommartid år 1888 startade en stor skogsbrand som kom att brinna över 4500 hektar. Mycket av skogen dog, och de branddödade träden avverkades i stor utsträckning för kolning. Spår efter en kolmila finns i den västra delen av reservatet. Under första världskriget bröt man också stubbar på brandfältet. Av den gamla skogen finns alltså få spår kvar även om en och annan brandskadad gammal tall går att hitta. På stora delar av brandfältet tog ljungheden över, men i Täxbergs blockiga sluttning växte en lövbränna upp med mängder av asp, sälg, rönn och björk. Det är denna lövrikedom som utgör de stora naturvärdena i naturreservatet.

Närbild på kol i marken intill tallEfter den stora skogsbranden finns det kvar ett tjockt lager kol lagrat i marken. Foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen Dalarna.

Sällsynta växter

Skogen i Täxberg består mest av äldre barrskog, men lövträd finns det också gott om; björk och asp och rönn. De flesta ovanliga arter som har hittats här, är just knutna till lövträden. Lugnlav och korallblylav kan man hitta på äldre aspar och sälgar, medan rävtickan ligger på de döda lövträden.

I sluttningarna är det blockigt med stora stenar, huller om buller. I de nedre sydöstra delarna, är marken fuktigare och där kan man hitta mer gräs och blommor, till exempel ormbär.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
-
skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
- framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det heller inte tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Täxberg

Bildades: 2014
Storlek: ca 126 ha
Kommun: Mora
Läge: Ca 11 km nordväst om Mora
Länk till Hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service:
En markerad led kommer att anläggas till utsiktsplatsen.
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan

Märkliga stubbar