Siljansnäs

En horisont av blågröna berg, framför dessa en stor blå sjö - Siljan och skogar i förgrunden.
På Björkbergets topp hittar du Siljansnäs naturreservat. En trevlig skog för utflykter och promenader. I skogen finns gott om bär att plocka, fåglar att titta och lyssna på och stigar att följa. Dessutom är utsikten över Siljansbygden helt fantastisk!

Trots namnet, växer här mest tall och gran

Björkberget är hela 361 meter högt.
På toppen ståtar höga tallar
och marken täcks av frodigt blåbärsris.
I bergssluttningarna ser skogen annorlunda ut.
Där växer susande granar tillsammans med björk, rönn och sälg.
Gröna, mjuka mossmattor breder ut sig
mellan träden och blåbärsriset.
I fuktiga sänkor växer den doftande skvattramen.
Gnid lite på bladen så känner du doften.

Slåtter på solvarm äng

Buffils Annas äng är en del av bygdens historia.
Här har bönderna från Siljansnäs i många generationer
skördat hö till sina kor och hästar.
På ängen hittar du en mångfald av blommor,
och vid midsommar lyser den vit av tusentals prästkragar.
Varma, vindstilla dagar lockar blommorna till sig färggranna fjärilar -
påfågelöga, sorgmantel, amiral- och makaonfjäril.
Ängen tas om hand på gammeldags vis.
På sensommaren slås gräset av med lie
och torkas till hö på hässjor.

Kronhjort, knärot och kungsörn

Smyger du fram på tysta fötter genom skogen,
kan du få syn på älg, rådjur och till och med kronhjort.
I juli blommar den lilla orkidén knärot i skogen.
Den växer längs naturstigen, där du kan beundra den.
Men plocka den inte! Det är förbjudet.
Orkidéer är ovanliga skönheter och därför fridlysta.
Spana även upp mot himlen,
ibland seglar kungsörnen i lufthavet ovanför Björkberget.

Mitt på berget ligger Naturum Dalarna

Det sommaröppna besökscentret naturum Dalarna,
berättar om hela Dalarnas natur och geologi.
Utanför har olika miljöer skapats för våra minsta grannar.
Vid entrén finns en damm där grodorna leker i april.
Här finns också en välbesökt fågelmatning.
Större hackspett, gråspett, nötväcka, talltita, tofsmes
och svartmes är några av matgästerna.
Det finns en fjärilskrog med trädgårdsväxter,
som är mycket omtyckt av humlor, bin och fjärilar.
Om du vill veta mer om bin kan du kika in i bipaviljongen.
Där kan du se rakt in i kupan och studera hur bina arbetar.
Bipaviljongen ligger strax bortanför groddammen.

Vad du kan göra inne på Naturum

Vad du kan göra ute i reservatet

Stigar att upptäcka

Vid naturum börjar en 2 kilometer lång naturstig
som tar dig runt genom reservatet.
Terrängen är bitvis brant
och det kan vara halt när det har regnat.
På skyltarna längs stigen kan du läsa
om växter och djur i naturreservatet.
Stigen passerar flera utsiktsplatser och en kolarkoja.

Runt naturum finns en kort naturstig för barn
som på ett lekfullt sätt låter dig upptäcka livet i skogen.
Den breda stigen består av packat grus
och endast cirka 350 meter lång.
Längs med stigen finns flera sittbänkar utplacerade.

Grilla din mat vid vindskyddet

Vill du göra upp eld och grilla något gott att äta?
Då kan du använda grillplatsen intill vindskyddet
– eller slogbod, som man säger i Dalarna.
Här får du göra upp eld.
I övriga delar av reservatet är det förbjudet.
Slogboden ligger lättillgängligt och med vacker utsikt
längs den kortare naturstigen.

En stor parkering finns i anslutning till naturreservatet.
Vid parkeringen ligger det sommaröppna caféet Buffils Annas.
Toaletter och skötbord finns på naturum Dalarna,
men de är bara tillgängliga då naturum är öppet.

Mer information om naturum Dalarna finns på www.naturumdalarna.se

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
- fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller torra träd och buskar,
- göra upp eld annat än på anvisad plats,
- framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
- parkera annat än på anvisade platser.


 Fakta om Siljansnäs

Bildades: 1978 (1984)
Storlek: 31,5 ha
Kommun: Leksand
Läge: I Siljansnäs på toppen av Björkberget.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder:
Beställ folder här
Ladda hem folder - sve här
Ladda hem folder - eng här
Ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Kompletterat beslut över ändrad föreskrift (2014)