Siljansnäs

En horisont av blågröna berg, framför dessa en stor blå sjö - Siljan och skogar i förgrunden.

Siljansnäs naturreservat ligger på Björkberget i Siljansnäs. Här har man vida vyer över stora delar av Dalarnas landskap. Därför är det mycket passande att det är just här som Naturum Dalarna är placerat.

Siljansnäs är ett litet reservat bildat redan 1978. Här finns många olika slags natur, allt från tallskog till tät lövskog, myrar och våtmarker. Djurlivet är rikt och har man tur kan få se älg, rådjur, hare, kungsörn, duvhök eller sparvhök.

I reservatet finns ett naturum med utställning över Dalarnas djur, natur och kultur. Från det går en strövstig med ett antal intressanta stationer. Alldeles utanför reservatet finns även en restaurang och en stugby.
Mer information om Naturum Dalarna finns på

www.naturumdalarna.se

I bildspelen nedan visas vad man kan göra inne på Naturum och vad som finns att se ute i reservatet Siljansnäs. 

Vad du kan göra inne på Naturum

Vad du kan göra ute i reservatet

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
- fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller torra träd och buskar,
- göra upp eld annat än på anvisad plats,
- framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
- parkera annat än på anvisade platser.


 Fakta om Siljansnäs

Bildades: 1978 (1984)
Storlek: 31,5 ha
Kommun: Leksand
Läge: Reservatet är beläget i Siljansnäs på toppen av Björkberget.
Länk till hitta.se
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight