Digerberget

Från hällmarkerna på toppen av Digerberget har man en underbar utsikt över Siljan. Stigarna i området leder dit och i vindskyddet på toppen kan äta sin matsäck eller bara njuta av naturen.

Här uppe på toppen är det tallen som trivs. Nedanför hällmarken breder granskogen ut sig och inom delar av området har träden uppnått en aktningsvärd ålder på långt över hundra år. I området växer de rödlistade svamparna kötticka och ullticka, arter som är beroende av skogar med mycket döda träd - stående eller liggande. Köttickan växer helst i riktigt gamla skogar och på platser med hög luftfuktighet.

Fågellivet i området är typisk för den äldre barrskogen. Rödstjärt, tofsmes, svartmes och trädkrypare sjunger här in sina revir under vårmånaderna.

Digerberget har under lång tid utnyttjats i samband med utflykter arrangerade av byn eller hotellen. Många gökottor har varit förlagda till den natursköna platsen.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål
- skada växande eller döda träd och buskar (vare sig stående eller ikullfallna)
- plocka eller gräva upp mossor, lavar eller vedlevande svampar
- göra upp eld, annat än på anvisad plats
- framföra motordrivet fordon i terrängen
- inplantera för området främmande växt- eller djurart

 


 Fakta om Digerberget

Bildades: 1998 (av Leksands kommun)
Storlek: 6 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 10 km norr om Leksand, nära Tällbergs by.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan