Beslut om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskydd

Nedan presenteras besluten om utvidgat strandskydd kommunvis.