Regionalt underlagsmaterial  

Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen och miljöbalken tillhandahålla underlag för kommunernas planering och för alla som ska upprätta miljökonsekvensbeskrivningar. Underlagsmaterialet är även tillgängligt för allmänheten.

Det regionala underlagsmaterialet (RUM-Dalarna) är en sammanställning av underlag från länsstyrelsen och andra statliga myndigheter, och redovisar statens kunskaper och uppfattningar i frågor av betydelse för mark- och vattenanvändningen i Dalarna. 

Underlagsmaterialet nås enklast via länsstyrelsens karttjänster (se högerspalten), vilket enbart kräver Internet Explorer.

Om du vill arbeta med materialet, t ex för att göra analyser, kan du hämta det via Internet som ESRI-Shape-filer och textfiler. För att du ska kunna använda Shape-filerna krävs särskilda program. Ett kostnadsfritt program är ArcExplorer som kan laddas ner från www.esri.com/software/arcexplorer

Här nedan kan du se vad RUM Dalarna innehåller och även spara ner paket med data. Kontakta oss om du är intresserad av att hämta RUM Dalarna som Shape-filer via FTP. Då skickar vi inloggningsuppgifter och en instruktion. Fördelen med det alternativet är att du kan spara ner även enstaka filer. Av datumet längst ner på sidan framgår när underlagen senast uppdaterades.

Nu är det också möjligt att arbeta med RUM som WMS-tjänst i GIS-verktyg. Adressen är då: http://ext-geoservices.lansstyrelsen.se/arcgis/services/Vektor/Planeringsunderlag_W/MapServer/WMSServer?

Detta finner du i RUM-Dalarna:

Direktlänk till denna sida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/kartorochgis

Senast uppdaterad 2015-02-26

Kontakta oss

Stefan Rystedt
Geografisk information
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
010-2250459
Gunilla Englund-Jansson
Geografisk information
Gunilla punkt Englund-Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Englund-Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250431
Lena Kallur
Geografisk information
Lena punkt Kallur snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Kallur snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250444