Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

Välkommen att besöka Stabergs bergmansgård – ett kulturreservat i Världsarvet Falun. Här Kan Du som besökare uppleva en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna inom Kopparbergslagen-  bygden kring Falu gruva.
Mellan karpdammarna i förgrunden och den gamla herrgården i fonden breder barockträdgården ut sig
Alla de olika delarna av en större bergsmansgård finns här bevarade. Nämligen byggnader, trädgård, hyttområde, odlingsmark och skog. På Staberg kan man både vandra i en prunkande barockträdgård och fascineras av det nästan ökenliknande slagghögarna på det gamla hyttområdet. Eller följa vandringsstigen upp på Stabergs klack och få en fin utblick över gård och landskap med åkrar och skog. De faluröda timmerhusen på Gamla Staberg ger en god bild av hur bergsmännen bodde på 1600- och 1700-talet. Den vita herrgårdsbyggnaden från 1840, Stabergs herrgård eller Nya Staberg, söder om trädgården speglar hur byggnadskulturen förändrades med nya ideal.


För att säkerställa att denna bergsmansgård bevaras för framtiden och är tillgänglig för besökare har Länsstyrelsen 2013 fattat beslut om att bilda kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. Som besökare till Staberg har Du goda möjlighet att få ta del av en levande historisk miljö.

 

För att områdets värden ska kunna bibehållas så ber vi Dig att respektera följande regler. Det är inte tillåtet att

  • framföra motorfordon 
  • göra upp eld utom på särskilt anordnande platser
  • tälta eller ställa upp husvagnar
  • sätta upp skyltar

Tänk också på att 

  • den stora vita herrgårdsbyggnaden som kallas Nya Staberg är privatbostad och inte tillgänglig för besökare.
  • frukt, bär och växter i trädgården ska glädja många. Plocka därför inte dessa.
  • hyttområdet är skyddad som fornlämning.  Du får inte skada fornlämningen, till exempel genom att ta med varp eller andra föremål.

 

Karta