Bredband och Digital Agenda

Dalarna vill ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. För att underlätta detta arbete har Region Dalarna och Länsstyrelsen gemensamt inrättat ett kansli för Bredband och Digital Agenda. Syftet med kansliet är i tvådelat. Dels handlar det om att underlätta en effektiv fiber- och mobilnätsutbyggnad i länet och dels att underlätta för samhället att dra nytta av digitaliseringen. Det senare sker inom ramen för Dalarnas Digitala Agenda.
Kablar

Läs mer om de olika delarna nedan

Bredbandsutbyggnad

Bredbandsstrategin och kansliet

Bredbandsforum Dalarna

Samverkansgrupp för bredband och Digital Agenda

Mobiltäckningsprojekt Dalarna

Projekt för att förbättra mobiltäckningen i länet

Stöd för fiberutbyggnad i Dalarna via Landsbygdsprogrammet

 
Dalarnas Digitala Agenda 

Helhetsgrepp kring digital utveckling

(Kanalisationsstöd

Äldre, nu mera inaktuellt stöd