Boende 

Bild över nytt småhusområde i Källviken
Foto: Nader Ghassemi

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.

Kontakta oss

Frida Ryhag
Länsarkitekt, föräldraledig
Samhällsplanering och boende, plan
Nils Norgren
Handläggare
Samhällsplanering och boende, bygg
Nils punkt Norgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Nils punkt Norgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250454
Hanna Westerholm
Tf. funktionssamordnare
Samhällsbyggnadsenheten
hanna punkt westerholm snabela lansstyrelsen punkt se¤hanna punkt westerholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250466