Samhällsplanering och kulturmiljö 

Vinterdag i Insjön, Leksands kommun
Vinterdag i Insjön, Leksands kommun Foto: Anders Gottberg

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

 

 

 

 

Starta Länsstyrelsens webbgis genom att trycka i kartan nedan

Länsstyrelsens webbgis

Länsstyrelsen utvecklar laserskanning av fornlämningar

  Läs mer om hur Länsstyrelsen utvecklar metoder för laserskanning av fornlämningar