Starta Länsstyrelsens webbgis genom att trycka i kartan nedan

Länsstyrelsens webbgis

Länsstyrelsen utvecklar laserskanning av fornlämningar

  Läs mer om hur Länsstyrelsen utvecklar metoder för laserskanning av fornlämningar