Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg

En grön myr från ovan med lite träd i bakgrunden
Löpnummer:
2016:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
41
I denna studie presenterar vi en metodik för hur man med satellitbildsanalys kan producera vegetationskartor för länens öppna våtmarker. Detta är en del av en metodik som tagits fram för att kunna identifiera vegetationsförändringar i öppna våtmarker.
Kommentar:
Det här projektet är ett uppdrag från Naturvårdsverket till Brockmann Geomatics Sweden AB med Länsstyrelsen Dalarna och Gävleborg som samarbetspartners.