Hur betaltjänstproblematiken påverkar jämställdhet

Flicka och pojke som sitter rygg mot rygg med varsin dator i knäet.
Löpnummer:
2015:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publicerad:
2015, 2016
Sidantal:
68
Rapporten lyfter fram områden där skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor kan påverka behovet av eller tillgängligheten till grundläggande betaltjänster.
Kommentar: