Skyddsvärda träd i Dalarna

Löpnummer:
2012:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
145
Denna rapport sammanfattar resultaten från en inventering av skyddsvärda träd i jordbrukslandskapet, som utförts i Dalarna mellan 2006 och 2011. Den är en del i arbetet med att bevara hotade och utsatta växter och djur. Med rapporten vill vi göra folk medvetna om de unika och vackra träd som finns runt omkring oss. Det största hotet mot de skyddsvärda grova träden i Dalarna är att de huggs ned eftersom de anses kunna utgöra en fara. Bara under inventeringens gång har flera av de registrerade grova träden avverkats. Men de gamla träden behöver inte vara farliga. Likväl som man sköter om
blommor i parker, på kyrkogårdar eller dem i sin egen trädgård, ska dessa träd vårdas och på så vis minimera möjliga risker. I rapporten ges tips på sådant arbete.
Kommentar:
 Läs mer om skyddsvärda träd