Kransalger i Dalarna

Löpnummer:
2012:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Inventeringen av kransalger i Dalarna ingår som en del i det nationella arbetet med ”Åtgärdsprogram för hotade kransalger i Sverige”.

Arbetet innebär bl.a. återinventering av lokaler med tidigare noterade fynd, samt inventering av sjöar utan tidigare fynd, men där man skulle kunna förvänta sig förekomst av
kransalger.

Syftet med inventeringarna är att säkerställa förekomst, utbredning samt klargöra eventuella hot mot funna kransalgsbestånd.

Vid inventeringen hittades 12 arter kransalger i 55 av de inventerade sjöarna. Av de tolv funna arterna ingår tre i ”Åtgärdsprogrammet för hotade kransalger: slinke-arter i sjöar och småvatten”. Den mest sällsynta av de tre, höstslinke
(Nitella syncarpa, EN), hittades i Svinssjön, en för Sverige ny fyndlokal för arten. Återfynd av höstslinke gjordes även på ett flertal platser i Limsjön. Artens enda tidigare kända Svenska lokaler var Limsjön och Helgsjön. Den andra arten spädslinke (Nitella gracilis, NT), hittades på ett flertal platser i Övre Kårtyllasjön och på en plats i Limsjön. Arten har tidigare hittats i Helgsjön och Hemsjön. Det tredje arten, uddslinke (Nitella mucronata, NT), hittades i hela sex sjöar. Från att tidigare endast varit känd från en sjö, Lilla Holmsjön, hittades uddslinke även i Nävden, Larsbosjön, Limsjön, Helgsjön och Hemsjön.
Kommentar:
OBS! I november 2012 upptäcktes ett fel i rapporten. I bilaga 3 fattas en sida och områdena nr 37-42 har fallit bort. Det är rättat i nedanstående pdf, men har man skrivit ut denna rapport före den 5 november 2012, eller fått en tryck rapport från oss, ingår ovanstående fel. Den saknades sidan finns att hämta hem här nedan.

Övriga relaterade filer: Läs mer...