Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster, Årsrapport 2009

Löpnummer:
2009:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
Länsstyrelsernas bevakning för 2009 visar att avskaffandet av lagen om grundläggande kassaservice har gjort det svårt för privatpersoner som är äldre eller funktionsnedsatta att själva sköta sina betaltjänster, det vill säga att ta ut kontanter och betala räkningar. Det har även blivit svårare för företagare att sätta in sina dagskassor på bankkonto.
Kommentar:
 Läs mer