Rättviksheden - Inventering av naturvärden, rapport 2005:07 

Löpnummer:
2005:07 
Publiceringsår:
2005 
Inventering av naturvärden inom Enån - Gärdsjöfältet – Ockran-dalgången, förslag till skydd och skötsel.
Rapporten är uppdelad i en rapportdel och en bildbilaga.
Övriga relaterade filer: