Rättviksheden - Inventering av naturvärden, rapport 2005:07

Löpnummer:
2005:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
 
Inventering av naturvärden inom Enån - Gärdsjöfältet – Ockran-dalgången, förslag till skydd och skötsel.
Rapporten är uppdelad i en rapportdel och en bildbilaga.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: