LIKA, en checklista för jämställd samhällsplanering

Löpnummer:
PM 2013:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Länsstyrelsen har reviderat checklistan LIKA för jämställd samhällsplanering. Den tidigare versionen togs fram 2001 och efter en dialog med några företrädare från länets kommuner bestämdes att översyn av checklistan skulle genomföras. Detta för att överensstämma med gällande lagstiftning, politiska mål, forskning och statistik. I dialogen framkom att checklistan som verktyg behöver kombineras med kunskapshöjande insatser inom området. Det i oktober genomförda seminariet om Sociala aspekter i planeringen är ett led i den kunskapshöjande delen.
Kommentar: