PM 2012:04 Verksamhetsplan 2012

Två skidåkare som åker i diset från en snökanon som sprutar ut snörök
Löpnummer:
PM 2012:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
24
Verksamhetsplanen beskriver de övergripande mål och prioriteringar som gäller för oss på Länsstyrelsen Dalarna 2012. I den här verksamhetsplanen presenteras våra åtta prioriterade områden, våra särskilda insatser och värdegrunder.
Kommentar: