PM 2012:04 Verksamhetsplan 2012 

Två skidåkare som åker i diset från en snökanon som sprutar ut snörök
Löpnummer:
PM 2012:04 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
24 
Verksamhetsplanen beskriver de övergripande mål och prioriteringar som gäller för oss på Länsstyrelsen Dalarna 2012. I den här verksamhetsplanen presenteras våra åtta prioriterade områden, våra särskilda insatser och värdegrunder.