Inventering av lavar på kulturved i Jämtland, PM 2012:01

Löpnummer:
2012:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Inventering av vedorangelav Caloplaca furfuracea och Ladparasitspik Sphinctrina anglica på kulturved i Jämtlands län 2005-2007.

Inventeringarna har utförts av Fredrik Jonsson och Tobias Ekendahl och rapporten är sammanställd av Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin. Inventeringen finansierades av åtgärdsprogrammedel från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län har varit koordinerande län för arbetet med åtgärdsprogrammet.

Ett antal lokaler i kommunerna Strömsund, Krokom, Östersund, Berg, Bräcke och Härjedalen genomsöktes efter lavar på så kallad kulturved, t.ex. gamla lador, gärdesgårdar och hässjestolpar. Nästan alla substrat som lavarna påträffades på har ingått i gamla tiders dagliga jordbruk och nybildandet av substraten är idag näst intill obefintligt.
Kommentar: