Bevakning av grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsernas årsrapport 2010, rapport 2010:23

Löpnummer:
2010:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publicerad:
2010
Sidantal:
200
Länsstyrelserna ska på uppdrag av regeringen bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. Det handlar om uttag av kontanter, betalningar av räkningar och insättning av dagskassor. Avskaffandet av lagen om grundläggande kassaservice har inneburit stora problem för vissa grupper i samhället.
Kommentar: