Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Urval: Miljö & klimat, Tillståndet i miljön, 2011Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Utveckling av metoder för mätning av ljudnivåer i fjällen

  Ljudmiljön är en betydelsefull faktor i landskapet som påverkar miljökvaliteten. Den utgörs av allt från rena naturljud till artificiella ljud från olika mänskliga verksamheter som trafik, byggnationer, industrier med mera. Ljud kan vara mer eller mindre vanliga i olika miljöer till exempel i stadsmiljön eller i rekreationsområden på längre avstånd från urbana områden. Om ljudet upplevs som natur ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  11-06 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Kartering av brandfält från satellitdata

  I detta projekt tas ytterligare ett steg mot ett operativt och rutinmässigt användbart koncept för återkommande kartering av hela eller stora delar av Sverige så att man på årlig basis kan ajourhålla en kartering av var det brunnit i skogslandskapet. Därmed ska man kunna leverera uppföljningsdata som kan ge en grund för bedömning av huruvida skogsekosystemens naturliga funktioner och
  processer u ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  11-03 (8 MB)

Träffar per publikationstyp