Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Urval: Miljö & klimat, Miljömål, 2011Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Är miljöåtgärder effektiva? En utvärdering i fyra län

  Sveriges Lantbruksuniversitet har, på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna, gjort en ansats att utvärdera miljömålsåtgärder i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. Totalt 19 åtgärder inom områdena energi/klimat, giftfri miljö, ytvatten och biologisk mångfald har utvärdets med avseende på miljönytta, måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Dessutom har framgångsfaktorer och hinder identifie ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan

  Är miljöåtgärder effektiva? (8 MB)

  Beställ publikation

 • Historiska våtmarker i odlingslandskapet

  Planeringsunderlag för anläggning och restaurering Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Landskapsvård

  11-23 (10 MB)

 • Kartering av brandfält från satellitdata

  I detta projekt tas ytterligare ett steg mot ett operativt och rutinmässigt användbart koncept för återkommande kartering av hela eller stora delar av Sverige så att man på årlig basis kan ajourhålla en kartering av var det brunnit i skogslandskapet. Därmed ska man kunna leverera uppföljningsdata som kan ge en grund för bedömning av huruvida skogsekosystemens naturliga funktioner och
  processer u ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  11-03 (8 MB)

Träffar per publikationstyp