Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, BoendeRensa urval
Din sökning gav 13 träffar
 • Bostad sökes - om hemlöshet

  Bostad sökes – om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna
  Rapporten är en kortfattad redogörelse över regeringens mål mot hemlöshet, definitioner, inblick i situationen i Dalarna och exempel på hur det kan arbetas med hemlöshetsfrågan. Rapporten är ett planeringsunderlag om hemlöshet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostad sökes - om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna (4 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2014

  Bostadsmarknadsanalysen
  Årets analys av bostadsmarknaden i Dalarna visar att det fortfarande råder brist på lägenheter i länet. Det som byggs är inte tillräckligt för att täcka behovet. Analysen fokuserar bland annat på hemlöshet, utifrån ett regeringsuppdrag som pågår till och med 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2014 (3 MB)

 • Exempel på kontroll, tillsyn och ingripande

  Vägledning för byggnadsnämnden Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  exempel-pa-tillsyn-pafoljder (145 kB)

 • Är fastigheten ovårdad?

  Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  ovård fast-liggandeA4-2014 (1 MB)

 • Har du råd att bygga svart?

  Till dig som planerar att bygga. En informationsbroschyr om sanktionsavgifter enligt nya plan- och byggförordningen.

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  bygga-svart-liggandeA4-2013 (615 kB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn

  En informationsbroschyr som i första hand vänder sig till dig som vill veta mer om kommunens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Den ger exempel på vad byggnadsnämnden har för ansvar gällande tillsyn. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Byggnadsnamndens-tillsyn (1 MB)

 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Dalarnas miljömål–Åtgärdsprogram 2013-2016

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

  I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 - från överskott till bostadsbrist

  År 2012 färdigställdes 368 lägenheter i länet. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2011. Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas undefär 500 lägenheter om året för att matcha efterfrågan på bostäder i Dalarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2012

  Efter mer än ett decennium av lågt bostadsbyggande i Dalarna, råder det år 2011 bostadsbrist i mer än hälften av länets femton kommuner, synnerhet i tätorterna. Situationen har över tiden förändrats påtagligt. I början av 2000-talet såldes eller revs flerbostadshus i flera av länets kommuner. Ett tydligt tecken är att antalet lediga hyresrätter har minskat med drygt hälften sedan år 2009, en proc ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Rapport 2012-15 Bostadsmarknaden i Dalarna 2012 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2011, rapport 2011:16

  I årets bostadsmarknadsrapport konstaterar Länsstyrelsen att boendesituationen för ungdomar och nyanlända flyktingar är svårlöst. Äldres bostadsbehov behöver också uppmärksammas mer. Och mer än hälften av kommunerna saknar i dag aktuella bostadsförsörjningsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Planfrågor, Om länet

  Bostadsmarknaden i Daalrna 2011 (1 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2009

  Varje år genomförs en bostadsmarknadsenkät i Sveriges kommuner på uppdrag av Boverket. Länsstyrelsen samlar in uppgifterna och sammanställer dem i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna. Rapporten baseras på kommunernas egna bedömningar av den lokala bostadsmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2010, rapport 2010:10

  Varje år genomförs en bostadsmarknadsenkät i Sveriges kommuner på uppdrag av Boverket. Länsstyrelsen samlar in uppgifterna och sammanställer dem i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna. Rapporten baseras på kommunernas egna bedömningar av den lokala bostadsmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2010 (920 kB)