Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, BoendeRensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 - från överskott till bostadsbrist

  År 2012 färdigställdes 368 lägenheter i länet. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2011. Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas undefär 500 lägenheter om året för att matcha efterfrågan på bostäder i Dalarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2012

  Efter mer än ett decennium av lågt bostadsbyggande i Dalarna, råder det år 2011 bostadsbrist i mer än hälften av länets femton kommuner, synnerhet i tätorterna. Situationen har över tiden förändrats påtagligt. I början av 2000-talet såldes eller revs flerbostadshus i flera av länets kommuner. Ett tydligt tecken är att antalet lediga hyresrätter har minskat med drygt hälften sedan år 2009, en proc ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2011, rapport 2011:16

  I årets bostadsmarknadsrapport konstaterar Länsstyrelsen att boendesituationen för ungdomar och nyanlända flyktingar är svårlöst. Äldres bostadsbehov behöver också uppmärksammas mer. Och mer än hälften av kommunerna saknar i dag aktuella bostadsförsörjningsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Planfrågor, Om länet

  Ladda hem (1 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2009

  Varje år genomförs en bostadsmarknadsenkät i Sveriges kommuner på uppdrag av Boverket. Länsstyrelsen samlar in uppgifterna och sammanställer dem i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna. Rapporten baseras på kommunernas egna bedömningar av den lokala bostadsmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2010, rapport 2010:10

  Varje år genomförs en bostadsmarknadsenkät i Sveriges kommuner på uppdrag av Boverket. Länsstyrelsen samlar in uppgifterna och sammanställer dem i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna. Rapporten baseras på kommunernas egna bedömningar av den lokala bostadsmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (920 kB)