Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, BoendeRensa urval
Din sökning gav 14 träffar
 • Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015

  Länsstyrelsen Dalarna presenterar läget på bostadsmarknaden 2015 i sin årliga analys. Bostadsmarknadsanalysen grundas till stor del på den enkät som kommunerna besvarar i början av året.
  Under de senaste 15 åren har bostadsmarknaden förändrats från ett bostadsöverskott hos samtliga kommuner till ett underskott hos mer än hälften av länets kommuner. Endast fyra av Dalarnas kommuner anger att de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  15-10 (1 MB)

 • Bostad sökes - om hemlöshet

  Bostad sökes – om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna
  Rapporten är en kortfattad redogörelse över regeringens mål mot hemlöshet, definitioner, inblick i situationen i Dalarna och exempel på hur det kan arbetas med hemlöshetsfrågan. Rapporten är ett planeringsunderlag om hemlöshet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostad sökes - om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna (4 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2014

  Bostadsmarknadsanalysen
  Årets analys av bostadsmarknaden i Dalarna visar att det fortfarande råder brist på lägenheter i länet. Det som byggs är inte tillräckligt för att täcka behovet. Analysen fokuserar bland annat på hemlöshet, utifrån ett regeringsuppdrag som pågår till och med 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2014 (3 MB)

 • Exempel på kontroll, tillsyn och ingripande

  Vägledning för byggnadsnämnden Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  exempel-pa-tillsyn-pafoljder (145 kB)

 • Är fastigheten ovårdad?

  Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  ovård fast-liggandeA4-2014 (1 MB)

 • Har du råd att bygga svart?

  Till dig som planerar att bygga. En informationsbroschyr om sanktionsavgifter enligt nya plan- och byggförordningen.

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  bygga-svart-liggandeA4-2013 (615 kB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn

  En informationsbroschyr som i första hand vänder sig till dig som vill veta mer om kommunens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Den ger exempel på vad byggnadsnämnden har för ansvar gällande tillsyn. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Byggnadsnamndens-tillsyn (1 MB)

 • Dalarnas miljömål–Åtgärdsprogram 2013-2016

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

  I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Beställ publikation

 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 - från överskott till bostadsbrist

  År 2012 färdigställdes 368 lägenheter i länet. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2011. Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas undefär 500 lägenheter om året för att matcha efterfrågan på bostäder i Dalarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2012

  Efter mer än ett decennium av lågt bostadsbyggande i Dalarna, råder det år 2011 bostadsbrist i mer än hälften av länets femton kommuner, synnerhet i tätorterna. Situationen har över tiden förändrats påtagligt. I början av 2000-talet såldes eller revs flerbostadshus i flera av länets kommuner. Ett tydligt tecken är att antalet lediga hyresrätter har minskat med drygt hälften sedan år 2009, en proc ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Rapport 2012-15 Bostadsmarknaden i Dalarna 2012 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2011, rapport 2011:16

  I årets bostadsmarknadsrapport konstaterar Länsstyrelsen att boendesituationen för ungdomar och nyanlända flyktingar är svårlöst. Äldres bostadsbehov behöver också uppmärksammas mer. Och mer än hälften av kommunerna saknar i dag aktuella bostadsförsörjningsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Planfrågor, Om länet

  Bostadsmarknaden i Daalrna 2011 (1 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2009

  Varje år genomförs en bostadsmarknadsenkät i Sveriges kommuner på uppdrag av Boverket. Länsstyrelsen samlar in uppgifterna och sammanställer dem i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna. Rapporten baseras på kommunernas egna bedömningar av den lokala bostadsmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2010, rapport 2010:10

  Varje år genomförs en bostadsmarknadsenkät i Sveriges kommuner på uppdrag av Boverket. Länsstyrelsen samlar in uppgifterna och sammanställer dem i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna. Rapporten baseras på kommunernas egna bedömningar av den lokala bostadsmarknaden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2010 (920 kB)