Naturinformation - allemansrätt, terrängkörning, hotade arter

Bild på terrängkörningsfoldern
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
På denna blankett kan du beställa foldrar som berör:
Rovdjur
Natura 2000
Allemansrätt
Terrängkörning
Hotade arter
Naturvård och naturreservat
Friluftsliv

Beställning görs genom att fylla i pdf-en och mejla in, faxa eller posta den till oss. Blanketten går att fylla i direkt i datorn, men du måste spara ned den innan du skickar den till oss.
Kommentar:
Foldrarna finns även att hämta gratis i Länsstyrelsen Dalarnas reception på Åsgatan 38 i Falun. Ring dock gärna innan för att vara säker på att få tag på rätt foldrar.
 Foldrar om artskydd

Miljösamverkan Sverige är ett samarbete mellan alla länsstyrelser kring tillsyn och tillsynsvägledning. De har tagit fram dessa foldrar om artskydd, invasiva främmande arter och fladdermöss. Det har gjorts dels för att öka kunskapen bland allmänheten men även för att samverkan mellan länsstyrelserna ska bli mer effektivt och enhetligt.

Foldrarna kan beställas på blanketten här intill, eller skrivas ut från länken nedan.

Bild på nio stycken foldrar 

Läs mer om informationssatsningen på Miljösamverkan Sverige här