Naturvårdsenhetens personal

Enhetschef: Björn Forsberg, telefon 010-225 02 39.
Naturskyddsfunktionen: Jemt Anna Eriksson, telefon: 010-225 03 27
Förvaltningsfunktionen: Per Johansson,telefon: 010-225 03 41
Vilt- och rovdjursfunktionen: Jonas Bergman, telefon: 010-225 03 17
För att skicka e-post till personal på Länsstyrelsen skrivs våra e-postadresser enligt följande:
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

 

Efternamn  Förnamn  Arbetsuppgifter  Telefon 
Alfredéen Anki Handläggning av Lokala Naturvårdsbidrag (LONA), förvaltning och skötsel av naturreservat, naturminnen och Natura 2000-områden i Vansbro och Malung-Sälens kommun (Sälenfjällen - se John Halvarsson). Handläggare av viltskador av stora betande fåglar (tranor, svanar och gäss). 010-225 03 12
Andersson Kajsa Tjänstledig t om januari 2018. Se Linnea Hedman.
Samrådsärenden 12:6, tillstånd och dispenser i naturreservat, nationalparker samt Natura2000-områden, terrängkörning, allemansrätt, vattenskoter, artskydd, strandskydd, biotopskydd.
010-225 03 13
Arnesson-Westerdahl Agneta  Projektledare Geopark, Förstudie gränsregional besöksstrategi Fulufjället, Volontärer i skyddade områden. 010-225 03 15
​Arnvind​SvenAnsvarig för fältpersonalen som jobbar med rovdjursförvaltning i länet. 010-225 03 79 ​
Berg Lena Rovdjursinformation och rovdjursförvaltning, inventering av björn, varg, järv, lo och kungsörn.
Förebyggande av jaktbrott.
010-225 03 16
Bergman Jonas Funktionssamordnare Viltfunktionen. 010-225 03 17 
Bergstedt  Jonas  Naturreservatsärenden i Rättvik, Hedemora och Borlänge 010-225 03 18
Björkens Per-Erik Naturbevakare södra Dalarna, praktisk skötsel av naturreservat, Natura 2000-områden och naturminnen, skrämselkonsulent stora betande fåglar i Södra Dalarna. 010-225 03 20
Blomkvist Maria Naturreservatsärenden i Vansbro, Leksand och Säter 010-225 03 21
Brandin Hannah Naturreservatsbildning, Naturreservatsärenden i Falu kommun, tillstånd och dispenser i naturreservat i Älvdalens kommun. 010-225 03 22 
Bratt Lennart Naturreservatsärenden i Älvdalen, Orsa, Smedjebacken,
våtmarksfrågor, riksintresse, fridlysta och hotade arter
010-225 03 23 
Dahl Fridh Jonathan Naturbevakare i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, praktisk skötsel av naturreservat och nationalparker, bl a av byggnader och anläggningar för friluftsliv, tillsyn. Stationerad i Idre. 010-225 03 55
Edvall Marie Rovdjursförvaltning 010-225 02 62 
Ekendahl Tobias Förvaltning och skötsel av naturreservat, Natura 2000-områden och naturminnen i Leksand och Rättvik kommuner. 010-225 03 24, 072-7481824
​Elgerud​Matilda​Naturreservatsärenden i Avesta och kontaktperson för KOMET          010-225 03 01
Enoksson Fredrik Tjänstledig till sista jan 2018. Se Matilda Elgerud. 010-225 03 25
Eriksson Bert Naturbevakare, jakttillsynsman, besiktningsman rovdjur, viltskador, rovdjursstängsel, inventering av stora rovdjur 010-225 03 26
Eriksson Jemt Anna  Funktionssamordnare Naturskyddsfunktionen 010-225 03 27, 070-3601245
​Gentsch ​Regina​Vikarie åt Ellinor Theorin​010-225 04 67

Gunnarsson

Urban  Miljöövervakning, Hotade arter, ÅGP 010-225 03 30
Gällerspång Andreas Förvaltning och skötsel av naturreservat i Säters kommun, juridisk fastighetsförvaltning för Naturvårdsverkets mark (jaktupplåtelser, hyresavtal och arrenden). 010-225 03 31 
Hagberg Märit Digital dokumentation i databasen SkötselDOS av anläggningar och skötselåtgärder i naturreservat, naturminnen och statliga fjälleder. Förvaltning och skötsel av naturminnen i Dalarna. 010-225 02 40
Hallin Mats Naturbevakare, jakttillsynsman inventering av stora rovdjur, besiktningsman rovdjur och rovdjursskador  010-225 03 32
Hallstensson Ingvar Naturbevakare i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, praktisk skötsel av naturreservat och nationalparker, bland annat av byggnader och anläggningar för friluftsliv, tillsyn. Stationerad i Idre. 010-225 03 33
Halvarsson Alf Naturbevakare i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, praktisk skötsel av naturreservat och nationalparker, tillsynsman Hävlingens fiskecamp. Rovdjursinventering. Stationerad i Idre. 010-225 03 34
Halvarsson John    Platsansvarig Idre, förvaltning och skötsel av naturreservat, nationalparker och statliga fjälleder i Älvdalens kommun samt Sälenfjällen, rovdjursinventering och förvaltning, tillsyn. Stationerad i Idre. 010-225 03 35
Halvarsson Stefan Naturbevakare i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, praktisk skötsel av naturreservat, nationalparker och statliga fjälleder, bland annat av byggnader och anläggningar för friluftsliv, tillsyn, rovdjursinventering, besiktningsman på rovdjur och tamdjur. Stationerad i Idre. 010-225 03 36
​HamreusStefan​Tillsynsman Dalafjällen, stugvärd Hävlingen.010-225 05 10
Hansson Hanse Naturbevakare, jakttillsynsman, besiktningsman rovdjur, rovdjursskador, rovdjursstängsel, inventering av stora rovdjur

010-225 03 37, 0731-831466

​Hedman​Linnea ​Granskning av strandskyddsdispenser, 12.6 samråd​010-225 03 13
Heurlin Anders Förvaltning och skötsel av naturreservat, Natura 2000-områden i Borlänge, Falun, Hedemora Gagnef och Smedjebackens kommuner. 010-225 03 39, 070-5581161
Idrekontoret     010-225 03 74
Johansson Per Funktionssamordnare Förvaltningsfunktionen, förvaltning och skötsel av naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden och naturminnen i Dalarna, huvudman för naturum Dalarna och Fulufjället, kontaktperson för friluftsliv. 010-225 03 41 
Jons  Maria  Naturvårdsinformation, webben, Dalarnas naturvårdsråd 010-225 03 43
Kirppu Sebastian  Fältinventerare, Naturum Fulufjället. 010-225 03 45, 072-2309686
Kämpe Karen  Föreståndare Naturum Dalarna, Siljansnäs, naturvägledning. 010-225 03 46
Lindqvist  Charlotte Samrådsärenden 12:6, tillstånd och dispenser i naturreservat, nationalparker, allemansrätt, strandskydd, biotopskydd, skylttillstånd. 010-2250319
Lundin Fredrik Projektledare Life Taiga och Life to ad(d)mire, förvaltning och skötsel av naturreservat i Avesta kommun samt för Lilla Älvgången i Hedemora kommun. Naturvårdsbränning samt ansvar för viltåkrar i Södra Dalarna. 010-225 03 48
Montelius Risberg Jens  Skötsel av ängs- och betesmarker i skyddad natur (naturreservat, Natura 2000-områden) i Södra Dalarna samt Sollerön, förvaltning av reservat i Ludvika kommun, miljöersättningar i skyddad natur, tidigare projektledare för LIFE+ -foder och fägring. 010-225 04 86  
Naturum Dalarna     010-225 03 29
Naturum Fulufjället     010-225 03 49
Nilsson Veronica Naturbevakare i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, praktisk skötsel av naturreservat, nationalparker och statliga fjälleder, tillsyn, rovdjursinventering. Stationerad i Idre.

010-225 03 52

Nordlander Carina  Samrådsärenden 12:6, tillstånd och dispenser i naturreservat, nationalparker samt Natura2000-områden, terrängkörning, allemansrätt, vattenskoter, artskydd, strandskydd, biotopskydd, skylttillstånd, vilthägn. 010-225 03 53 
Nordström Jonas Klövviltshandläggare 010-225 04 85
Norling Sarah  Uppföljning av skyddade områden. Kontaktperson för Natura 2000-områden.
Naturskyddsärenden i Gagnef och Malung-Sälen
010-225 03 54
Olofsson Helldal Leif  Förvaltning Styggforsen, nationalparksprofiler, besöksstrategi Fulufjället, webbfrågor. 010-225 03 38  
​Perols​Fredrik​Naturbevakare, jakttillsynsman, besiktningsman rovdjur, rovdjursskador, rovdjursstängsel, inventering av stora rovdjur ​010-225 03 40
​Persdotter​Kristin​Naturreservatsärenden i Ludvika kommun​010-225 03 65
Pokela Ville  Basinventering Natura 2000 010-225 03 58
Pokela Åsa Information om skyddad natur (naturreservat och Natura 2000-områden, naturminnen), naturvägledning naturum Dalarna, Siljansnäs 010-225 03 57
Rovdjursberedskap Beredskapstelefon 010-225 05 00
Sahlin Henny Förvaltning och skötsel av naturreservat, naturminnen och Natura 2000-områden i Mora och Orsa kommuner, skötselråd för Koppångens och Norra Mora vildmarks naturreservat. Ansvarig för friluftslivsmålen. 010-225 03 62  
Skog Uno Hotade arter, ÅGP - åtgärdsprogram för hotade arter. 010-225 03 63 
Stefansson Örjan Förvaltning och underhåll av byggnader i Fulufjällets nationalpark och i naturreservat i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner. Fastighetsförvaltning naturum Dalarna. 010-225 03 56
Svensson Izabelle Information om skyddad natur (naturreservat och Natura 2000-områden, naturminnen). 010-225 03 61
​Söderström​Nina​Hotade arter, ÅGP - åtgärdsprogram för hotade arter.​010-225 03 15
Theorin Ellinor Rovdjurs- och viltförvaltning - tjänstledig till juni 2018 - se Regina Gentsch 010-225 04 67
Tiger Sofia Föreståndare Naturum Fulufjället, naturvägledning. 010-225 03 66
Tisak  Jan  Naturbevakare, jakttillsynsman, inventering av stora rovdjur, besiktningsman rovdjur, rovdjursskador och rovdjursstängsel  010-225 03 60, 072-2277120
​Törnqvist​Lina​Samrådsärenden 12:6, terrängkörning, vattenskoter​010-225 03 14
Udd Daniel Miljöövervakning och bildande av naturreservat 010-225 03 67
​Vedin​Linda​Viltförvaltning, kronhjort, information och viltförvaltningsdelegationen​010-225 03 59
Wallin Peter Naturbevakare i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, praktisk skötsel av naturreservat, nationalparker och statliga fjälleder, tillsyn, rovdjursinventering, besiktningsman rovdjur och tamdjur. Stationerad i Idre. 010-225 03 68