Naturvårdsenheten 

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras.

Vi bildar och sköter naturreservat, vi inventerar arter och naturmiljöer samt prövar tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Vi arbetar även med rovdjursinventeringar och viltförvaltning.

Naturvårdsenheten är uppdelad på tre funktioner: Naturskyddsfunktionen arbetar med områdesskydd och hotade arter. Jemt Anna Eriksson är funktionssamordnare.

Förvaltningsfunktionen arbetar med skötsel av naturreservat och naturinformation. Per Johansson är funktionssamordnare.

Vilt- och rovdjursfunktionen arbetar med rovdjursinventeringar och viltförvaltning. Jonas Bergman är funktionssamordnare.

 

Läs mer om Naturvårdsenhetens arbete här

 

 

Kontakta oss

Björn Forsberg
Enhetschef
Naturvårdsenheten
Bjorn punkt Forsberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Forsberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250239
070-6581854


Björn Forsberg, chef på Natur-vårdsenheten. Foto: Länsstyrelsen Dalarna.