Naturvårdsenheten 

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras.

Vi bildar och sköter naturreservat, vi inventerar arter och naturmiljöer samt prövar tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Vi arbetar även med rovdjursinventeringar och viltförvaltning.

Naturvårdsenheten är uppdelad på tre funktioner: Naturskyddsfunktionen arbetar med områdesskydd och hotade arter. Jemt Anna Eriksson är funktionssamordnare.

Förvaltningsfunktionen arbetar med skötsel av naturreservat och naturinformation. Per Johansson är funktionssamordnare.

Vilt- och rovdjursfunktionen arbetar med rovdjursinventeringar och viltförvaltning. Jonas Bergman är funktionssamordnare.

 

Läs mer om Naturvårdsenhetens arbete här

 

 

Kontakta oss

Stig-Åke Svenson
Naturförvaltning
Stig-ake punkt Svenson snabela lansstyrelsen punkt se¤Stig-ake punkt Svenson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250364
070-2177120