Miljöprövningsdelegationen 

Vid varje länsstyrelse finns en fristående miljöprövningsdelegation, MPD, som ska pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet.

Delegationen består av en ordförande och en miljösakkunnig. Delegationen ska främst pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på miljövårdsenheten i samråd med ordföranden. Beslut fattas därefter av ordföranden och den miljösakkunnige, utan deltagande av någon annan.

Sven Ångquist, är ordförande i Miljöprövningsdelegationen för Dalarna.

Alf Turesson, miljöenheten, Länsstyrelsens Dalarna, är miljösakkunnig.

Johan Hjerpe, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.

Eva Staffansson, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är sakkunnig.

Kontakta oss

Sven Ångquist
Jurist
Rättsenheten
Sven punkt angquist snabela lansstyrelsen punkt se¤Sven punkt angquist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250419
Alf Turesson
Miljöhandläggare
Miljöenheten
Alf punkt Turesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Alf punkt Turesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250309
Eva Staffansson
Miljöhandläggare
Miljöenheten
Eva punkt Staffansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Staffansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250305
Johan Hjerpe
Funktionssamordnare och sakkunnig i MPD
Miljöenheten
johan punkt hjerpe snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt hjerpe snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250286