Ekonomi- och personalenheten

Enheten är en stödfunktion till länsledning, chefer och anställda. Ansvarsområdena är i huvudsak intern administration och service.

Enheten tillhandahåller tjänster inom områdena:

  • personalrekrytering
  • kompetensutveckling och introduktionsutbildning
  • arbetsmiljöfrågor
  • avtal och förhandlingar
  • pensioner
  • ekonomiredovisning
  • in- och utbetalningar
  • telefonväxel och reception
  • kontorslokaler och vaktmästeri
  • lönegarantier