Organisation

Länsstyrelsens ledning

Länsstyrelsens verksamhet leds av landshövdingen. Landshövdingens närmaste medarbetare är länsrådet. Tillsammans utgör länsråd och landshövding Länsstyrelsens ledning.
Läs mer om Landshövdingen och länsledningen

Verksamheten är uppdelad på sex enheter

Ekonomi/personal, Enheten för landsbygd och tillväxt, Miljöenheten, Naturvårdsenheten, Samhällsbyggnadsenheten och Rättsenheten.

Miljöprövningsdelegation

Sedan den nya miljöbalken trädde i kraft 1999  finns också på varje länsstyrelse en miljöprövningsdelegation.
Läs mer om Miljöprövningsdelegationen

Insynsråd

Från 1 januari 2008 har  Länsstyrelsen ett insynsråd som ersätter styrelse. Insynsrådet ska uppfylla kraven på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och vara rådgivande till landshövdingen.
Läs mer om Insynsrådet

 Så jobbar Länsstyrelsen


Så jobbar Länsstyrelsen
Så jobbar Länsstyrelsen, klicka för större bild