Organisation

Länsstyrelsens ledning

Länsstyrelsens verksamhet leds av landshövdingen. Landshövdingens närmaste medarbetare är länsrådet. Tillsammans utgör länsråd och landshövding Länsstyrelsens ledning.
Läs mer om Landshövdingen och länsledningen

Verksamheten är uppdelad på sex enheter

Ekonomi/personal, Enheten för landsbygd och tillväxt, Miljöenheten, Naturvårdsenheten, Samhällsbyggnadsenheten och Rättsenheten.

Miljöprövningsdelegation

Sedan den nya miljöbalken trädde i kraft 1999 finns också på varje länsstyrelse en miljöprövningsdelegation.
Läs mer om Miljöprövningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen

Med viltförvaltningsdelegationen samverkar länsstyrelsen i frågor om viltförvaltningen inom länet. 
Läs mer om Viltförvaltningsdelegationen

Insynsråd

Insynsrådet ska uppfylla kraven på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i länsstyrelsens verksamhet och vara rådgivande till landshövdingen.
Läs mer om Insynsrådet

 

 Så jobbar Länsstyrelsen


Så jobbar Länsstyrelsen
Så jobbar Länsstyrelsen, klicka för större bild

 Besök oss på