Organisation 

Länsstyrelsens ledning

Länsstyrelsens verksamhet leds av landshövdingen. Landshövdingens närmaste medarbetare är länsrådet. Tillsammans utgör länsråd och landshövding Länsstyrelsens ledning.
Läs mer om Landshövdingen och länsledningen

Verksamheten är uppdelad på sju enheter

Ekonomi/personal, Landsbygdsenheten, Miljöenheten, Naturvårdsenheten, Näringslivsenheten, Samhällsbyggnadsenheten och Rättsenheten.

Miljöprövningsdelegation

Sedan den nya miljöbalken trädde i kraft 1999  finns också på varje länsstyrelse en miljöprövningsdelegation.
Läs mer om Miljöprövningsdelegationen

Insynsråd

Från 1 januari 2008 har  Länsstyrelsen ett insynsråd som ersätter styrelse. Insynsrådet ska uppfylla kraven på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och vara rådgivande till landshövdingen.
Läs mer om Insynsrådet

Organisationsskiss


organisation på LÄnsstyrelsen Dalarna
Organisationsskiss,klicka för större bild

 

 Så jobbar Länsstyrelsen


Så jobbar Länsstyrelsen
Så jobbar Länsstyrelsen, klicka för större bild