Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

  • Byggnadsantikvarie
    ref 112-6178-2016
  • Miljöhandläggare - kalkning och miljöanalys
    ref 112-7758-2016