Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 

 • 2 handläggare som vill utveckla integrationsinsatserna
  ref 112-1785-2017
 • Arkeolog
  ref 112-1645-2017
 • Funktionssamordnare för diarium, förvaltning och arkiv
  ref 112-813-2017
 • Naturbevakare
  ref 112-14370-2016
 • Handläggare inom samhällsplanering/bygg/trafik
  ref 112-10463-2016