Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:
 • 2 Djurskyddshandläggare
  ref 112-439-2017
 •  2 miljöhandläggare med inriktning vattenverksamhet
  ref 112-123-2017
 • 2 ekonomihandläggare
  ref 112-14282-2016
 • 2 Vilt- och jakthandläggare
  ref 112-14368-2016
 • Naturbevakare
  ref 112-14370-2016
 • Handläggare inom samhällsplanering/bygg/trafik
  ref 112-10463-2016
 • Handläggare till Landsbygdsprogrammet
  ref 112-13143-2016