Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Naturbevakare
  ref 112-4466-2015 
 • Naturbevakare
  ref 112-5496-2015 
 • Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen
  ref 112-6465-2015
 • 3 jurister, vikariat
  ref 112-6466-2015