Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Naturvårdsdirektör
  ref 112-13652-2014 
 • Jurist
  ref 112-3549-2015
 • Jurist, vikariat
  ref 112-3560-2015
 • Handläggare av ansökningar om EU:s jordbrukarstöd
  ref 112-3685-2015
 • Handläggare av EU:s jordbrukarstöd till betesmarker och slåtterängar
  ref 112-3686-2015
 • Jurist 
  ref 112-3769-2015
 • Kommunikatör
  ref 112-4054-2015
 • Miljöhandläggare - prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
  ref 112-4087-2015
 • Handläggare till skötsel av byggnader och anläggningar i skyddad natur
  ref 112-4465-2015
 • Naturbevakare
  reg 112-4466-2015