Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 

 • Jurist
  ref 112-7531-2017
 • Två medarbetare till funktionen samhällsplanering och boende
  ref 112-5913-2017 
 • Timmerman
  ref 112-5908-2017
 • Byggnadsantikvarie
  ref 112-5845-2017
 • Projektledare Kompetensutveckling och rådgivning kommersiell service
  ref 112-4979-2017