Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:
 • Fältansvarig för rovdjursförvaltning i Dalarna
  112-2967-2018
 • Miljöhandläggare - tillsyn
  112-2879-2018
 • Handläggare av ansökningar om EU:s jordbrukarstöd
  112-2772-2018
 • Vikarierande tillsynshandläggare för alkohol och tobak
  112-2679-2018
 • 2 Beredskapsshandläggare
  112-2161-2018
 • 2 Djurskyddshandläggare
  112-228-2018
 • Förvaltare av skyddade områden inkl regeringsuppdr "gröna jobb"
  112-13515-2017
 • Värd till naturum Dalarna i Siljansnäs
  112-13516-2017
 • Sommarpersonal (2st) till naturum Dalarna i Siljansnäs
  112-13517-2017
 • Upphandlare
  112-12950-2017
 • Medarbetare inom arbetet med områdesskydd
  112-13368-2017
 • Planarkitekt/samhällsplanerare och GIS-handläggare
  112-12696-2017