Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Miljöhandläggar - tillsyn och efterbehandling
  ref 112-10251-2015
 • Miljöhandläggare - tillsyn och efterbehandling
  ref 112-10271-2015
 • Miljöhandläggare - vattenverksamhet och vattenförvaltning, vikariat
  ref 112-10289-2015
 • Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet, vikariat
  112-10293-2015
 • Miljöhandläggare - tillsyn och efterbehandling, vikariat
  ref 112-10404-2015
 • Länsråd
  ref 112-10143-2015