Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Platsansvarig för naturförvaltning i Idre
  ref 112-9853-2014
 • Vilthandläggare
  ref 112-10694-2014 
 • Arkivarie
  ref 112-10679-2014 
 • Miljöhandläggare - vattenförvaltning
  ref 112-10955-2014
 • Funktionssamordnare - miljötillsyn/efterbehandling
  ref 112-11461-2014
 • Jurist
  ref 112-12201-2014 
 • Djurskyddshandläggare
  ref 112-12341-2014
 • Vikarierande tillsynshandläggare för alkohol och tobak
  ref 112-12427-2014
 • Vikarierande handläggare av företags- och projekstöd
  ref 112-12464-2014 
 • Projektledare för kartläggning av jämställdhetsaspekter på betaltjänster
  ref 112-13289-2014
 • Redovisningsansvarig
  ref 112-13479-2014 
 • Naturvårdsdirektör
  ref 112-13652-2014