Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:
 • Ekonom med intresse av integrationsfrågor
  ref 112-2577-2017
 • Planarkitekt/samhällsplanerare - trafikhandläggare
  ref 112-2386-2017
 • Ekonomihandläggare
  ref 112-2392-2017
 • Medarbetare inom arbetet med hotade arter
  ref 112-2384-2017
 • Säsongsarbetare till Idre
  ref 112-2113-2017
 • 2 handläggare som vill utveckla integrationsinsatserna
  ref 112-1785-2017
 • Arkeolog
  ref 112-1645-2017
 • Sommarpersonal till naturum Dalarna i Siljansnäs
  ref 112-1481-2017
 • 2 Miljöhandläggare - miljöanalys
  ref 112-930-2017
 • Miljöhandläggare, restaurering
  ref 112-931-2017
 • Funktionssamordnare för diarium, förvaltning och arkiv
  ref 112-813-2017
 • 2 Djurskyddshandläggare
  ref 112-439-2017
 •  2 miljöhandläggare med inriktning vattenverksamhet
  ref 112-123-2017
 • 2 Vilt- och jakthandläggare
  ref 112-14368-2016
 • Naturbevakare
  ref 112-14370-2016
 • Handläggare inom samhällsplanering/bygg/trafik
  ref 112-10463-2016