Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Naturbevakare
  ref 112-5496-2015 
 • Vikarierande Naturvårdshandläggare,
  ref 112-9106-2015
 • Länsveterinär och funktionssamordnare,
  ref 112-8798-2015 
 • Vikarierande bygghandläggare
  ref 112-9642-2015