Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 

 • Två inspektörer miljötillsyn
  112-11703-2017
 • Handläggare säkerhetsskydd och informationssäkerhet
  112-10607-2017
 • HR-partner
  112-10235-2017
 • Handläggare och inventerare av ängs- och betesmarker
  112-10281-2017
 • Miljöhandläggare med inriktning vattenverksamhet
  112-10106-2017
 • Handläggare av företag- och projektstöd
  112-9346-2017
 • 2 Länsveterinärer 
  112-9167-2017
 • Handläggare av ansökningar om EU:s jordbrukarstöd
  112-9209-2017
 • Projektledare, kompetens- och rådgivningsstöd kommersiell service
  112-8669-2017