Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

  • Samhällsplanerare/Planarkitekt
    ref 112-6853-2014
  • Handläggare för kartläggning av föräldrastöd
    ref 112-7390-2014