Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet
  ref 112-9417-2014
 • Platsansvarig för naturförvaltning i Idre
  ref 112-9853-2014
 • Vikarierande handläggare för utveckling av integrationsinsatser
  ref 112-9869-2014
 • Vilthandläggare
  ref 112-10694-2014 
 • Arkivarie
  ref 112-10679-2014 
 • Miljöhandläggare - vattenförvaltning
  ref 112-10955-2014
 • Funktionssamordnare - miljötillsyn/efterbehandling
  ref 112-11461-2014
 • Jurist
  ref 112-12201-2014 
 • Projektledare inom tillväxt, jämställdhet och mångfald
  ref 112-12250-2014
 • Djurskyddshandläggare
  ref 112-12341-2014