Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Länsråd
  ref 112-10143-2015 
 • Fältansvarig för rovdjursförvaltning i Dalarna
  ref 112-14119-2015
 • Länsveterinär
  ref 112-1991-2016
 • Vikarierande naturvårdshandläggare
  ref 112-3271-2016
 • Två beredskapshandläggare
  ref 112-3601-2016
 • Byggnadsantikvarie
  ref 112-6178-2016