Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Miljöhandläggare - kalkning och miljöanalys
  ref 112-7758-2016
 • Miljöhandläggare - miljötillsyn
  ref 112-9305-2016
 • 2 handläggare för utveckling av integrationsinsatser
  ref 112-10184-2016
 • Kvalificerad chefssekreterare
  ref 112-10310-2016
 • Handläggare inom samhällsplanering/bygg/trafik
  ref 112-10463-2016
 • HR-partner
  ref 112-11302-2016
 • Energi- och klimatstrateg
  ref 112-11401-2016