Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Länsråd
  ref 112-10143-2015 
 • Handläggare för skog och fastighetsfrågor
  ref 112-13534-2015
 • Två medarbetare inom samhällsplanering/bygg
  ref 112-13637-2015 
 • Två Naturvårdshandläggare
  ref 112-13850-2015
 • Naturvårdshandläggare
  ref 112-13864-2015
 • Vilthandläggare
  ref 112-13916-2015 
 • Kommunikationsstrateg
  ref 112-13990-2015 
 • Miljöchef
  ref 112-14081-2015
 • Fältansvarig för rovdjursförvaltning i Dalarna
  ref 112-14119-2015
 • Arkeolog
  ref 112-98-2016
 • Byggnadsantikvarie
  ref 112-102-2016
 • Projektledare för jämställdhetsprojekt
  ref 112-639-2016
 • Vikarierande föreståndare för naturum Fulufjället
  ref 112-751-2016
 • Miljömålssamordnare
  ref 112-803-2016