Pågående rekryteringar 

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Samhällsplanerare/Planarkitekt
  ref 112-6853-2014
 • Handläggare för kartläggning av föräldrastöd
  ref 112-7390-2014
 • GIS-ingenjör/Samhällsplanerare
  ref 112-8309-2014 
 • Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet
  ref 112-9417-2014
 • Miljöhandläggare - tillsyn av dammsäkerhet
  ref 112-9456-2014
 • Miljöhandläggare - tillsyn av miljöfarlig verksamhet
  ref 112-9458-2014
 • Miljöhandläggare - tillsyn av vattenverksamhet
  ref 112-9459-2014