Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 

 

  • Medarbetare inom arbetet med områdesskydd
    ref 112-7420-2017
  • Miljöhandläggare - prövning av miljöfarlig verksamhet
    112-7658-2017