Pågående rekryteringar

Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Länsråd
  ref 112-10143-2015 
 • Fältansvarig för rovdjursförvaltning i Dalarna
  ref 112-14119-2015
 • Länsveterinär
  ref 112-1991-2016
 • Registrator
  ref 112-2023-2016 
 • 3 Jurister
  ref 112-2450-2016
 • Vikarierande naturvårdshandläggare
  ref 112-3271-2016
 • Två beredskapshandläggare
  ref 112-3601-2016
 • Arkeolog
  ref 112-4518-2016
 • Digital Kommunikatör
  ref 112-4256-2016