Författningar 

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

 

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen upprättat en rikstäckande databas för landets trafikföreskrifter (RDT). Från 1 juli 2010 ska databasen innehålla alla slag av trafikföreskrifter som är uppräknade i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Den särskilda webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) kommer att hämta sin information från RDT-databasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.