Diarium

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

Har du frågor kring äldre ärenden eller vill du ta del av ett dokument?

Kontakta Centraldiariet på Länsstyrelsen Dalarna: dalarna@lansstyrelsen.se
010-225 00 00 

 

Mer information

Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren. Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar: 
kontakta Diariet, telefon 010 225 00 00 eller via e-post till: dalarna@lansstyrelsen.se

 Sök i vårt Diarium