Din sökning gav 234 träffar
 • Landshövdingens agenda april 2015

  2015-03-30

 • Pressinbjudan: Länsstyrelsen Dalarna bjuder in till dialog om strandskydd

  2015-03-25 Pressmeddelande:

  På torsdag är det Länsstyrelsen Dalarnas årliga strandskyddsdag med länets kommuner. Medierna är välkomna att vara med.

 • Tänk om — tänk nytt, konferens om att nå ökad jämställdhet

  2015-03-23 Pressmeddelande:

  Att alla ska ha samma möjlighet i livet kan verka självklart för de flesta. Men är vi egentligen så jämställda? Om det handlar konferensen Tänk om – tänk nytt. Medierna är välkomna att vara med.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2015-03-20

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder nu ytterligare webbutbildningar i april för er som missade ...

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  Vattendroppar
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • SAM Internetkurser och Öppet Hus

  Vattendroppar
  2015-03-18

  Under våren ordnar Länsstyrelsen SAM Internetkurser i länet. Vi ordnar även öppet hus för de som vill boka en tid och komma till oss på Länsstyrelsen och göra sin SAM-ansökan.

 • Landsbygdsministern bjuder in till dialog

  Vattendroppar
  2015-03-17

  En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige. Den omfattar hela värdekedjan, och kommer att tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. För att få de perspektiv som behövs har nu en resa genom Sverige startat - den svenska livsmedelsdialogen.

 • Upphandlingsdialog Dalarna ska hjälpa småföretagare att lämna anbud

  Vattendroppar
  2015-03-11 Pressmeddelande:

  Omkring 20 miljarder kronor omsätts varje år i offentlig upphandling i Dalarna. Men många småföretagare tycker att det är för krångligt att lämna anbud och går miste om affärsmöjligheter. På torsdag 12 mars går startskottet för Upphandlingsdialog Dalarna, ett nytt nätverk i Dalarna som ska ge stöd i...

 • Informationsträffar om jordbrukarstöd

  Vattendroppar
  2015-03-09

  I mars håller Länsstyrelsen Dalarna ett antal informationsträffar på olika platser i länet om det nya landsbygdsprogrammet. Vi tar bland annat upp hur reglerna ser ut för de nya jordbrukarstöden samt projekt- och företagsstöd.

 • Nytt nummer av tidningen Landsbygdsnytt

  Vattendroppar
  2015-03-06

  I nr 1 2015 kan du bland annat läsa om de nya jordbrukarstöden, stöd till innovationer, integrerat växtskydd och om det nyligen avslutade projektet Energilots 2.0.

 • Veksjömyr – nytt naturreservat i Älvdalens kommun

  Vattendroppar
  2015-03-06 Pressmeddelande:

  Veksjömyr är ett nytt och stort naturreservat en mil väster om Särna. Här skyddas hela 2712 hektar (5x5 kilometer) med främst orörda myrar och sjöar. Här finns också en hel del i princip orörd tallskog mellan myrarna.

 • Möte: Skador på gröda orsakade av fåglar

  Vattendroppar
  2015-03-04

  De senaste åren har antalet tranor och gäss ökat kraftigt. Det här orsakar en del skador på grödor i delar av Dalarna. Hur kan skadorna förebyggas? Vad finns för ersättning att söka? Välkommen på möte den 24 mars.

 • Olaglig kameraövervakning på sjukhus och vårdcentraler

  Övervakningskamera
  2015-03-04

  27 procent av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014.

 • Bidrag för åtgärder i vatten, LOVA – Lokala Vattenvårdsprojekt

  Övervakningskamera
  2015-03-04

  Nu inleds 2015 års ansökningsomgång till LOVA-bidrag. Sista ansökningsdag är 31 mars 2015.

 • Landshövdingens agenda mars 2015

  Övervakningskamera
  2015-03-03

 • Informationsträffar om de nya jordbrukarstöden

  Övervakningskamera
  2015-02-27

  Länsstyrelsen kommer att hålla informationsträffar om de nya jordbrukarstöden på tio olika platser i länet under mars månad.

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Övervakningskamera
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Elfiske talar om hur fisken mår i Dalarnas vatten

  Övervakningskamera
  2015-02-23

  En ny rapport från Länsstyrelsen visar att fiskbestånden i Dalarna under en 30-årsperiod generellt nu mår bättre. För att undersöka fiskbestånden i rinnande vatten har Länsstyrelsen bland annat använt elprovfiske som metod.

 • Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

  Övervakningskamera
  2015-02-17

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet.

 • Omräkningen av namn på valsedlarna är klar

  Övervakningskamera
  2015-02-17 Pressmeddelande:

  Det blev fel i sammanräkningen efter valet i höstas när Länsstyrelsen Dalarna registrerade namn som väljarna lagt till direkt på valsedlarna. Nu har sammanräkningen av de kommunala valsedlarna räknats om, på rätt sätt.