Din sökning gav 364 träffar
 • Lägesbild för flyktingsituationen i Dalarna v. 48

  2015-11-27

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter och det råder högt tryck i många dalakommuner när det gäller ensamkommande barn. Boendefrågan är fortsatt problematisk och lagkrav kan inte uppfyllas i alla delar inom socialtjänst, överförmyndarverksamheten och skolan.

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  2015-11-25

 • Lägesbild för flyktingsituationen i Dalarna v 47

  2015-11-20

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Det är fortsatt ett högt tryck avseende ensamkommande barn och boendefrågan är fortsatt problematisk i länet.

 • Dalarna minskar avfallet – en regional kraftsamling för en hållbar framtid

  2015-11-19

  Sedan ett par år tillbaka anordnas årligen Europeiska avfallsveckan. I år har DalaAvfall och den avfallsförebyggande gruppen i länet, i samverkan med nätverket för hållbar konsumtion, initierat en regional kraftsamling som kallas Dalarna minskar avfallet. Temat är ”Att göra mer, eller lika mycket, m...

 • Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  2015-11-18

  Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

 • Bidrag för skyddsväst till hund

  2015-11-17

  Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att ge bidrag för skyddsväst till hund. Skyddsvästarna ska skydda hunden från att bli allvarligt skadad eller dödad då den stöter ihop med rovdjur som går till angrepp.

 • Utbildningar i systemet VISS

  2015-11-16

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • ANDT på schemat fick pris för Årets förebyggande insats

  ANDT
  2015-11-13

  2013 startade Borlänge kommun och Länsstyrelsen Dalarna ett gemensamt pilotprojekt ANDT på schemat. I onsdags kammade projektet hem pris som Årets förebyggande insats.

 • Lägesbild för flyktingsituationen i Dalarna v 46

  ANDT
  2015-11-12

  Den 11 november fanns 6 400 inskrivna asylsökanden i Dalarna, enligt Migrationsverkets uppgifter. Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Det är fortsatt ett högt tryck avseende ensamkommande barn och boendefrågan är fortsatt problematisk i länet.

 • Landstinget Dalarna får 18 000 kronor till lokala klimatinvesteringar

  KlimatKlivet
  2015-11-12

  I den första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet är Landstinget Dalarna först ut i länet. De får 18 000 kronor för att installera en laddstation för elfordon på lasarettet i Falun.

 • Ansök om svensk flagga eller fana

  svenska flaggan
  2015-11-11

  Nu är det dags för föreningar, organisationer eller motsvarande i Dalarnas län att ansöka om en svensk fana eller flagga. Dessa kommer att delas ut av stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2016. ...

 • Licensjakt på varg 2016

  svenska flaggan
  2015-11-10

  Länsstyrelsen Dalarna har fattat ett nytt beslut om 2016 års licensjakt på varg. Här kan du läsa beslutet. Här ligger även en ordlista och en sammanställning på vanliga frågor och svar.

 • Fäbodbrukare till Valdalsbygget i Långfjällets naturreservat

  Liten stuga
  2015-11-10

  Den 17 nov är sista datum för att söka till att få "fäbodbruka" Valdalsbygget i Långfjället. Servering, turverksamhet, eller volontärer - idéer till kompletterande verksamheter, är mycket välkommet.

 • Landshövdingen besökte flykting- och asylboenden i Hedemora kommun

  Ylva Thörn tillsammans med företrädare för Hedemora kommun
  2015-11-06

  Igår, torsdagen 5 november besökte landshövding Ylva Thörn Hedemora kommun för att diskutera kommunens flykting – och asylsituation. Besök gjordes på de två asylboendena i Garpenberg och Långshyttan.

 • Ny folder om naturreservat i sydöstra Dalarna

  Foldrar på hög
  2015-11-05

  Nu kan du lätt hitta ut till naturreservat i sydöstra Dalarna. I den här foldern presenteras kort alla områden i Falun, Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta. Välkommen ut i naturen för att vandra, åka...

 • Länsstyrelsen sätter upp samordningsstab för flyktingfrågan

  Familj som går utanför bostadshus
  2015-11-03

  Idag, den 3 november, startar arbetet i den samordningsstab som Länsstyrelsen Dalarna sätter upp för att arbeta med flyktingfrågan i länet.

 • Landshövdingens agenda november 2015

  Familj som går utanför bostadshus
  2015-10-29

 • Vi vill veta vad du tycker om skoteråkning

  En kvinna som kör skoter på fjället
  2015-10-28

  Länsstyrelserna och Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten en studie riktad till snöskoterförare och markägare. Vänligen ta tio minuter på dig, och svara på enkäten.

 • 66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga

  En kvinna som kör skoter på fjället
  2015-10-23

  Landshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

 • Hykjeberget har blivit större

  Brant klippvägg med utsikt över skogar och vatten
  2015-10-22

  Naturreservatet Hykjeberg har nu utökats och blivit nästan dubbelt så stort. Det är ett känt besöksmål och ett typiskt så kallat sydväxtberg med höga naturvärden.