Din sökning gav 401 träffar
 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 6

  2016-02-11

  Läget är fortfarande ansträngt till exempel inom socialtjänsten och barn och ungdomsvård. Och en del kommuner rapporterar att skolverksamheter är mer påverkad nu än tidigare.

 • Sverige tillsammans - konferens om integration den 12 februari i Falun

  2016-02-08

  I oktober förra året bjöd regeringen in till nationell samling för att diskutera integrationsfrågor. Nu fortsätter arbetet ute i landet och den 12 februari är det dags för Falun och Dalarna.

 • Naturvårdsverket storsatsar på Dalarnas natur

  2016-02-04

  Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts under 2016. För Dalarnas dels betyder det stora förbättringar för besökare i våra skyddade områden.

 • Licensjakten i Dalarna - samtliga fällda vargar hade samma DNA

  2016-02-01

  Viltskadecenter har analyserat DNA från de 7 vargar som fälldes vid licensjakten på varg 2016 i Dalarnas län.

 • Skolledningar samtalade om skolans utmaningar med anledning av flyktingsituationen

  2016-02-01

  Skola och utbildningsverksamhet runtom i länet möter just nu stora utmaningar. Nyanlända barn vill börja i skolan. Köerna till SFI-utbildningarna är olyckligt långa i många kommuner. Det är brist på lärarresurser och rätt språkkompetens.

 • Landshövdingens agenda februari 2016

  2016-01-29

 • Lägesbild av flyktingssituationen i Dalarna vecka 4

  2016-01-28

  Läget är fortfarande ansträngt, även om det har stabiliserats. Socialtjänst och överförmyndarverksamhet är de områden som är mest utsatta. Några aktörer i länet har nu nedgraderat sin påverkangrad, vilket är positivt. Samordningsstaben på Länsstyrelsen Dalarna arbetar med flyktingssituationen i samo...

 • Vill du lära dig att slå med lie och samtidigt få betalt?

  2016-01-26

  Länsstyrelsen genomför under sommaren en praktikantkurs för ängsskötare. Är du en av dem som vill lära sig att slå med lie - och samtidigt få betalt för det?

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registreringsprocessen för företagarna.

 • Landshövding Ylva Thörns kommunbesök fortsätter - Smedjebacken nästa

  2016-01-25

  Under hösten påbörjade Landshövding Ylva Thörn sin rundresa bland länets kommuner. Rundresan fortsätter nedan finns datumen för januari och februari.

 • Filmer visar tips på förebyggande åtgärder mot rovdjursskador

  2016-01-25

  Viltskadecenter har tagit fram informationsfilmer via en Youtube-kanal. Här får du tips på åtgärder som hjälper dig att förebygga viltskador orsakade av rovdjur.

 • Ny genetiskt viktig varg invandrad till Dalarna

  2016-01-22

  En ny genetiskt värdefull varg har identifierats i Tunturireviret, norr om Orsa. Länsstyrelsens personal börjar nu spåra i området för att se hur långt reviret sträcker sig

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 3

  2016-01-21

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten. I Dalarnas län samverkar aktörer med gemensamt ansvar att göra vad de kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla som vistas och ...

 • Satellitbilder hjälper oss att tolka vegetationen på myrar

  2016-01-21

  I denna rapport presenterar Dalarna och Gävleborg en metod för hur man med hjälp av satellitbilder kan tolka vegetationen på myrar.

 • Länsstyrelsen Dalarna fattar beslut om att licensjakten på varg avbryts i Lövsjöreviret

  2016-01-20

 • Landshövdingens agenda januari 2016

  2016-01-19

 • Begränsade öppettider i vår reception

  2016-01-18

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 2

  2016-01-14

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten. Kommuner öppnar nya boenden och en ny högstadieskola har öppnat i Särna.

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna från vecka 1

  2016-01-11

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten, vilket är kopplat till antalet ärenden som handlar om att ta hand om ensamkommande asylsökande barn.

 • Lägesbild av flyktingsituationen i Dalarna vecka 53

  2015-12-30

  Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter. Läget är fortsatt mycket ansträngt framförallt inom socialtjänsten och överförmyndarverksamheten.