Din sökning gav 674 träffar
 • Länsstyrelsen Dalarna efterfrågar synpunkter till förslag på förvaltningsmål på björn och varg

  2014-10-31

  Med hänsyn till de av naturvårdsverket satta miniminivåerna för björn och varg lämnar nu Länsstyrelsen Dalarna ut förslag på förvaltningsmål på dessa arter för synpunkter.

 • Naturvårdsverket har fastställt länets miniminivåer för björn och varg

  2014-10-30

  Naturvårdsverket har idag fattat beslut om hur många vargar och björnar det minst ska finnas i varje län.

 • Landshövdingens agenda november 2014

  2014-10-29

 • Barnkonventionen firar 25 år

  2014-10-28

  I år fyller barnkonventionen 25 år. Under de år som gått har konventionen varit utgångspunkten för barnrättspolitiken och arbetet har utvecklats med målet att alla åtgärder som rör barn ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Att säkerställa och tillgodose varje barns rättigheter är en ständigt p...

 • Naturvårdsverket upphäver Länsstyrelsen Dalarnas beslut om skyddsjakt på varg

  2014-10-27 Pressmeddelande:

  Efter en överklagan av Wolf Association Sweden har Naturvårdsverket upphävt ett beslut från Länsstyrelsen Dalarna om skyddsjakt på en varg i Ludvika kommun.

 • Markägare i Mora misstänks för fornminnesbrott

  2014-10-27

  Länsstyrelsen Dalarna gör i dag en åtalsanmälan mot en markägare i Mora kommun för misstanke om fornminnesbrott. Det är delar av två fornlämningar som förstörts vid markarbete för att anlägga jordvärme och utfyllnader på tomten.

 • Var ska utvidgat strandskydd behållas i Avesta och Gagnef?

  2014-10-27 Pressmeddelande:

  Just nu ser Länsstyrelsen Dalarna över samtliga områden i länet som har ett utvidgat strandskydd, med två kommuner i taget. Förslag om var det utvidgade strandskyddet ska finnas kvar presenteras i en remiss. Synpunkter på förslagen ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 december.

 • Nu är Dalarnas skidanläggningar energieffektivare

  2014-10-27 Pressmeddelande:

  Energismartare skidanläggningar i Dalarna och norska Hedmark. Det är resultatet av ett projekt som Länsstyrelsen Dalarna varit med och drivit det senaste fyra åren.

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  2014-10-23

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd.

 • Länsstyrelsen Dalarna avslår ansökan om skyddsjakt på varg

  2014-10-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna avslår en skyddsjaktsansökan på varg i Tansenreviret. Ansökan grundas på ett enskilt angrepp på får i Saxhyttan, Ludvika kommun.

 • Brukarundersökning 2014 – se resultatet

  2014-10-22

  Länsstyrelserna tillsammans får högt betyg på handläggning av lönegaranti, prövning av avfall och samordning och handläggning inom alkohol- och tobaksfrågor.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Ny vandringsled knyter samman fyra naturreservat i Garpenberg

  2014-10-20

  Kom till Garpenbergs herrgård imorgon tisdag 21 oktober. Naturreservaten Pålsbenning och Blåberget presenteras i samband med invigningen av en nyanlagd vandringsled i Garpenberg.

 • Hållbara evenemang – en utmaning men fullt möjligt!

  2014-10-17

  Skid VM arrangeras i Falun i februari 2015 och visionen är att det ska bli det bästa VM i nordiska skidgrenar någonsin ur miljösynpunkt. ”Hållbara event” är den röda tråden i en konferens för att sprida kunskap om teknik för lägre energiåtgång.

 • Länsstyrelsen i Dalarna har tagit beslut om skyddsjakt på varg

  2014-10-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna säger ja till ansökan om skyddsjakt på en av de vargar som uppehållit sig en längre tid i Saxdalen utanför Ludvika. Samtidigt avslås två olika ansökningar om skyddsjakt på varg i Insjön. – Det rör sig om olika typer av vargproblem, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på...

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  2014-10-16

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser lördagen den 18 oktober, vilket kan innebära störningar mellan kl 10.00-11.00.

 • Björnjakten 2014 är slut

  2014-10-16 Pressmeddelande:

  I går gick jakttiden för björn ut. Av de 62 tilldelade djuren blev 52 fällda.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  2014-10-15

  Länsstyrelsen Dalarna ska utse ett eller flera begravningsombud som ska granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Välkommen till Fulufjällets forskarseminarium

  2014-10-14

  Vill du veta mer om Fulufjällets natur och kultur? På torsdag och fredag den här veckan har du chansen. Då är det Länsstyrelsens årliga forskarseminarium på Fulufjället.

Träffar per nyhetstyp