Din sökning gav 262 träffar
 • Kungsgårdsholmarna och Prostnäset — ett annorlunda naturreservat i Avesta kommun

  2015-05-22 Pressmeddelande:

  Mellan Kungsgårdsholmarna och Prostnäset vidgas Dalälven till att bli Kungsgårdssjön. Här bildar den sand som Dalälven fört med sig ett deltalandskap med lövskogar och strandängar. I reservatet finns djur och växter som annars skulle haft svårt att etablera sig i länet.

 • Lär dig mer om reglerna för hotade och fridlysta arter

  2015-05-22

  Har du schackpjäser i elfenben som du tänkt sälja? Eller undrar du hur du kan bli av med fladdermöss och ormar på tomten? Nu har Miljösamverkan Sverige, där länsstyrelserna ingår, tagit fram nio foldrar som klargör reglerna om artskydd.

 • Tillträdesförbud skyddar pilgrimsfalkarna

  2015-05-20

  Pilgrimsfalkarna är tillbaka för säsongen vid naturreservatet Bispbergs klack i Säter. Därför beslutar Länsstyrelsen Dalarna om tillträdesförbud till branterna i naturreservatet från 19 maj till 31 juli.

 • Skrämselskott mot tranor hjälper lantbrukare

  2015-05-19 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna använder gasolkanoner för att skrämma bort stora mängder tranor som förstör för länets lantbrukare. Men smällarna uppskattas inte alltid av dem som bor i närheten. – Tranorna kan sabotera skörden för en lantbrukare. Vi hoppas på mer förståelse till varför det smäller, säger v...

 • Provtagning med helikopter 18-20 maj

  2015-05-19

  Från den 18 maj till och med den 20 maj 2015 genomför Länsstyrelsen Dalarna vattenprovtagning i 285 sjöar i hela länet.

 • Lysningspresenten från Dalfolket – en bänk med utsikt

  2015-05-18 Pressmeddelande:

  I samband med lysningen för Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist i Slottskyrkan i går överlämnade landshövding Maria Norrfalk Dalfolkets gåva till paret – en bänk i röd sandsten på Hykjebergets utsiktsplats.

 • Rapport från Fjälldelegationens konferens i Sälen januari 2015

  2015-05-13

  Turismens möjligheter och utmaningar.

 • Metodstöd för samordnad etablering

  2015-05-08

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsprocessen.

 • Avslag på ansökan om skyddsjakt på björn

  2015-05-07 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har avslagit en ansökan om skyddsjakt på en björnhona och hennes tre ungar som observerats i norra delen av Långfjället i Älvdalen kommun.

 • Pressinbjudan: Dalauppfinnare tar emot pris på residenset

  2015-05-05 Pressmeddelande:

  På onsdag 6 maj delar Dalarnas landshövding Maria Norrfalk ut Skapa Utvecklingspris och utmärkelsen Framtidens innovatör. Vinnarna från Dalarna går vidare till en nationell final i Stockholm i november. Medierna är välkomna att vara med vid ceremonin på residenset.

 • Vanåns avrinningsområde återställs efter flottning

  2015-05-04

  Flottningen av timmer i vattendrag har historiskt sett, haft mycket stor inverkan på vattenmiljön i Dalarnas län. När vattnet användes som transportmedel påverkades även djur- och växtlivet. Nu har Länsstyrelsen Dalarna fått 5,9 miljoner kronor från Havs-och vattenmyndigheten för att återställa milj...

 • Effektivare djurskyddskontroller under 2014

  2015-05-04

  Under 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen är stora.

 • Hållbar konsumtion tema för årets energi- och klimatseminarium

  2015-05-04

  Det är återigen dags för Energiintelligent Dalarnas regionala energi- och klimatseminarium. I år är temat Hållbar energikonsumtion. Det blir en dag med ett brett utbud av både föreläsningar och olika miniseminarier att välja mellan.

 • Landshövdingens agenda maj månad

  2015-04-30

 • Antalet arter på rödlistan fortsätter att öka i Dalarna

  2015-04-29 Pressmeddelande:

  Fåglar som duvhök och hussvala och växter som slåtterfibbla, brunklöver och majviva är nya arter på Dalarnas rödlista över hotade arter. För Dalarnas del har antalet arter på listan ökat med fem procent sedan 2010. Men varför fortsätter antalet arter på rödlistan att öka?

 • Ny rapport om våld i nära relationer i Dalarna

  2015-04-28

  Dalarnas kommuner lever inte upp till flera av målen i den regionala handlingsplan mot våld i nära relationer som antogs 2010. Bland annat saknar några kommuner samordnare som ska arbeta strategiskt med frågan. Det visar en kartläggning som Länsstyrelsen Dalarna har gjort.

 • Skyddsjakt på björn i Älvdalens kommun

  2015-04-27 Pressmeddelande:

  Fredagen 24 april fälldes den björnhona med två fjolårsungar som Idre nya sameby hade begärt skyddsjakt på. Det skedde efter muntligt beslut dagen innan om skyddsjakt från Länsstyrelsen.

 • Anderåsberget - nytt naturreservat i Orsa kommun

  2015-04-24 Pressmeddelande:

  Vid Andersåsberget finns en skog med flera hundra år gamla och grova tallar. Träden har medvetet sparats av markägarna vid avverkningar. Nu är de också skyddade för framtiden.

 • Renkalvning avslutar skotersäsongen i förtid vid Långfjället

  2015-04-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna beslutar att stänga skoterlederna i Långfjällets naturreservat från och med måndag 27 april.

 • Problem med sökfunktionen

  2015-04-21

  Just nu kan sökfunktionen fungera långsammare än vanligt och risken finns att du inte hittar det du söker efter.