Din sökning gav 295 träffar
 • Länsstyrelsen avslår begäran om ytterligare skydd av Ejforsen

  2015-07-06

  Den begäran om att bilda ett interimistiskt naturreservat vid Ejforsen i Fuluälven, Malung-Sälen som kommit in till länsstyrelsen har avslagits.

 • Lyckad naturvårdsbränning i Haftahedarna

  2015-07-06

  Länsstyrelsens planerade naturvårdsbränning i Haftahedarna, sydväst om Äppelbo, kunde genomföras lugnt och helt enligt plan i lördags.

 • Länsstyrelsen naturvårdsbränner vid Haftahedarna i Malungs-Sälens kommun

  2015-07-03 Pressmeddelande:

  Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska försvinna. Länsstyrelsen har i uppdrag att planera och genomföra naturvårdsbränningar i skyddade områden. Imorgon lördag den 4 juli kommer Länsstyrelsen Dalarna bränna i det blivande naturreservatet Haftahedarna i Malung-Sälens kommun.

 • Enighet kring etik vid björnjakten

  2015-07-02 Pressmeddelande:

  Tisdagen den 16 juni höll länsstyrelsen ett möte i Falun om jaktetik och den lagstiftning som reglerar licensjakten på björn. - Vi är övertygade om att just jaktetik är en viktig fråga för framtida bredare acceptans för jakt, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare vid Länsstyrelsen Dalarnas viltf...

 • Länsstyrelsen Dalarna söker fäbodbrukare till Valdalsbygget

  2015-07-02 Pressmeddelande:

  Nu finns chansen att ta med betesdjur och leva livet vid en äkta fäbod. Länsstyrelsen söker en fäbodbrukare till Valdalsbygget i Långfjällets naturreservat. Gården är välbevarad med nästan alla hus som behövs vid en traditionell fäbod.

 • Naturvårdsbränning i Mossgräsberget

  2015-07-02

  Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska försvinna. Länsstyrelsen har i uppdrag att planera och genomföra naturvårdsbränningar i skyddade områden. Imorgon, fredagen den 3 juli, kommer Länsstyrelsen Dalarna bränna i naturreservatet Mossgräsberget norr om Ågs bruk i Falu kommun.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Extrapengar till naturvården i Dalarna

  2015-06-26

  Med den nya vårbudgeten får naturvården i Sverige 250 miljoner kronor extra. För Dalarnas del betyder det ett tillskott som Länsstyrelsen Dalarna bland annat ska använda till att rusta fjälleder, sköta anläggningar och annat som ökar tillgängligheten för besökare.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  2015-06-26

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Detaljerna kring hur du söker bidraget blir klart i slutet av augusti.

 • Länsstyrelsen Dalarna omorganiserar och utser nya chefer

  2015-06-26

  Länsstyrelsen i Dalarna bildar en ny enhet för näringslivs- och landsbygdsfrågor. I samband med detta sker också två nya chefsutnämningar.

 • Ylva Thörn blir Dalarnas nya landshövding

  Ylva thörn
  2015-06-25

  Regeringen har idag utsett Ylva Thörn till ny landshövding i Dalarna.

 • Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-25

  Kom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustr...

 • Kris och panik i Almedalen

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-23

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Nytt nummer av tidningen Landsbygdsnytt

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-22

  I nr 2 2015 kan du bland annat läsa en kort sammanfattning av stöden i nya landsbygdsprogrammet, om tillväxt och hälsa hos betande nötkreatur och om en träff i Borlänge om en nationell livsmedelsstrategi.

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Länsstyrelsen Dalarna har fattat beslut om jakt på 55 björnar

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-18 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om årets licensjakt på björn där 55 björnar får skjutas. Även i år finns en kvot på björnhonor i två av fyra delområden.

 • Seminarium - Dalarna minskar avfallet

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-18

  Den 22 september anordnas ett seminarium om det avfallsförebyggande arbetet i länet, där även planering inför den regionala kraftsamlingen Dalarna minskar avfallet, 23-29 november 2015 kommer diskuteras.

 • Landshövdingens agenda juli-augusti

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-18

 • Dalarna minskar avfallet 2015

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-17

  Sedan ett par år tillbaka anordnas en Europeisk avfallsvecka årligen i november. Detta år planerar DalaAvfall och den avfallsförebyggandegruppen i länet, i samverkan med nätverket för hållbar konsumtion att samordna en regional kraftsamling under veckan. Temat för året är ”Att göra mer med mindre”.

 • Förslag till åtgärdsplaner mot översvämning i Falun, Vansbro och Malung

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-16

  Malung, Vansbro och Falun finns med bland de 18 tätorter i landet som löper störst risk att drabbas av en översvämning. Tillsammans med kommunerna har Länsstyrelsen Dalarna tagit fram förslag till riskhanteringsplaner som allmänheten nu kan ta del av.