Din sökning gav 689 träffar
 • Landshövdingens agenda december 2014

  2014-11-21

 • Länsstyrelsens avslag på skyddsjakt på varg i Saxdalen överklagat

  2014-11-21

  Länsstyrelsen Dalarnas beslut om att avslå den senast inkomna skyddsjaktansökningen på varg i Saxdalen i Ludvika kommun är överklagat. Nu ligger ärendet hos Naturvårdsverket.

 • Konferens om främlingsfientlighet och fördomar

  2014-11-20 Pressmeddelande:

  Särbehandling och diskriminering är något som många tjejer och killar möter i skolan. Bakgrund och kanske hudfärg kan påverka deras villkor som elever och de utsätts för en orättvisa som ofta bottnar i rädsla och okunskap.

 • Fjäderfän ska hållas inomhus

  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Länsstyrelsen avslår ny skyddsjaktsansökan på varg i Saxdalen

  2014-11-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna avslår en ansökning om skyddsjakt på varg i Ludvika kommun. Ansökningen gäller de vargar som uppehållit sig i anslutning till Saxdalen, Blötberget, Gonäs och Grängesberg.

 • Rätt till min kultur - konferens om nationella minoriteters rättigheter

  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Sedan år 2010 har nationella minoriteter lagstadgade rättigheter i Sverige. Dessa handlar om rätten till information, inflytande i frågor och skydd för det egna språket och kulturen. Särskilt betonas barnets rättigheter. Välkommen till en konferens med underhållande allvar!

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  2014-11-10

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Alla Sveriges 290 kommuner finns presenterade tillsammans med en praktisk servicekarta.

 • Avslag och överklagan på två olika beslut om skyddsjakt på varg

  2014-11-07

  Länsstyrelsen har avslagit en ansökan om skyddsjakt på varg i Falu kommun. Ansökan gällde två vargar som uppehållit sig i anslutning till bebyggelse och hästhagar i Strand. Inga angrepp har hittills skett, och Länsstyrelsen anser att ytterligare förebyggande åtgärder kan vidtas för att förebygga ang...

 • Pilotprojekt som ska minska ungas konsumtion av droger

  2014-11-05

  Hur får man barn och unga att inte börja använda alkohol och tobak, narkotika och dopningsmedel? Med ANDT på schemat utvecklas ett helt nytt material och arbetssätt för skolan, för att öka entusiasmen och kunskaperna hos unga tjejer och killar. Länsstyrelsen bjuder in till konferens om projektet.

 • Rapportera rovdjur direkt i mobilen med Skandobs

  2014-11-05

  Har du sett rovdjur eller spår av rovdjur? Med Skandobs går det att rapportera in direkt med mobilen, eller via ett webbformulär.

 • Höga vattennivåer i Dalarna

  2014-11-04

  Här uppdaterar vi vattenläget i Dalarna. Senast uppdaterad 14 november.

 • Två nya naturreservat i Dalarna

  2014-11-04 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i Dalarna. Det är Täxberg strax utanför Mora och Bredåsen i Älvdalen. Båda skyddas för sina gamla skogar och unika arter.

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  2014-11-03

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd.

 • Informationsmöte i Dalarnas län om Ebola

  2014-11-03 Pressmeddelande:

  Tisdag den 4 november genomför Landstinget Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna ett informationsmöte och en frågestund om Ebola för länets krishanteringsaktörer.

 • Samråd – vad tycker du?

  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Länsstyrelsen Dalarna efterfrågar synpunkter till förslag på förvaltningsmål på björn och varg

  2014-10-31

  Med hänsyn till de av naturvårdsverket satta miniminivåerna för björn och varg lämnar nu Länsstyrelsen Dalarna ut förslag på förvaltningsmål på dessa arter för synpunkter.

 • Naturvårdsverket har fastställt länets miniminivåer för björn och varg

  2014-10-30

  Naturvårdsverket har idag fattat beslut om hur många vargar och björnar det minst ska finnas i varje län.

 • Landshövdingens agenda november 2014

  2014-10-29

 • Barnkonventionen firar 25 år

  2014-10-28

  I år fyller barnkonventionen 25 år. Under de år som gått har konventionen varit utgångspunkten för barnrättspolitiken och arbetet har utvecklats med målet att alla åtgärder som rör barn ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Att säkerställa och tillgodose varje barns rättigheter är en ständigt p...

Träffar per nyhetstyp