Din sökning gav 242 träffar
 • Problem med sökfunktionen

  2015-04-21

  Just nu kan sökfunktionen fungera långsammare än vanligt och risken finns att du inte hittar det du söker efter.

 • Samarbete ska rädda kulturarvet vid olyckor

  2015-04-21 Pressmeddelande:

  Hur ska våra kulturarv skyddas mot snabba händelseförlopp som brand, översvämning och storm? På onsdag 22 april är det möte på Bergalid i Falun för att diskutera hur insatser mellan räddningstjänst och kulturarvsarbetare kan samordnas.

 • Dalarnas nya viltförvaltningsdelegation samlad

  2015-04-17

  På onsdagen träffades Dalarnas nya viltförvaltningsdelegation för en utbildningsdag. Flera av ledamöterna är nya medan andra påbörjar sin andra period. Den nya delegationen utsågs i sin helhet i december förra året.

 • Sista chansen att lämna synpunkter på Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 30 april

  2015-04-16

  Den 30 april 2015 är sista dagen för att lämna synpunkter kring Vattenmyndigheternas Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Avstamp i Dalarna för en nationell livsmedelsstrategi

  2015-04-15

  I måndags besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Dalarna för att få inspel till regeringens nationella livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen Dalarna stod som värd tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län.

 • Gränsforum 2015 - Gränslös attraktivitet!

  2015-04-14

  Att få människor att flytta in och stanna kvar är en utmaning för många kommuner. Fem kommuner i Dalarna och Hedmark har under ett år ökat sina kunskaper om styrkor, brister och utmaningar. Nu bjuds flera kommuner in till arbetet för ökad attraktivitet som kan vända trenden.

 • Social hänsyn i offentlig upphandling

  2015-04-09

  Hur kan man nå andra samhällsmål än de rent ekonomiska med hjälp av offentlig upphandling? Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till dialogseminarium om social hänsyn i offentlig upphandling: ”Vem är med och vem ställs utanför?”

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Medborgarskapsceremonier

  2015-04-02

  Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets...

 • Landshövdingens agenda april 2015

  2015-03-30

 • Pressinbjudan: Länsstyrelsen Dalarna bjuder in till dialog om strandskydd

  2015-03-25 Pressmeddelande:

  På torsdag är det Länsstyrelsen Dalarnas årliga strandskyddsdag med länets kommuner. Medierna är välkomna att vara med.

 • Tänk om — tänk nytt, konferens om att nå ökad jämställdhet

  2015-03-23 Pressmeddelande:

  Att alla ska ha samma möjlighet i livet kan verka självklart för de flesta. Men är vi egentligen så jämställda? Om det handlar konferensen Tänk om – tänk nytt. Medierna är välkomna att vara med.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2015-03-20

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder nu ytterligare webbutbildningar i april för er som missade ...

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  Vattendroppar
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • SAM Internetkurser och Öppet Hus

  Vattendroppar
  2015-03-18

  Under våren ordnar Länsstyrelsen SAM Internetkurser i länet. Vi ordnar även öppet hus för de som vill boka en tid och komma till oss på Länsstyrelsen och göra sin SAM-ansökan.

 • Landsbygdsministern bjuder in till dialog

  Vattendroppar
  2015-03-17

  En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige. Den omfattar hela värdekedjan, och kommer att tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. För att få de perspektiv som behövs har nu en resa genom Sverige startat - den svenska livsmedelsdialogen.

 • Upphandlingsdialog Dalarna ska hjälpa småföretagare att lämna anbud

  Vattendroppar
  2015-03-11 Pressmeddelande:

  Omkring 20 miljarder kronor omsätts varje år i offentlig upphandling i Dalarna. Men många småföretagare tycker att det är för krångligt att lämna anbud och går miste om affärsmöjligheter. På torsdag 12 mars går startskottet för Upphandlingsdialog Dalarna, ett nytt nätverk i Dalarna som ska ge stöd i...

 • Informationsträffar om jordbrukarstöd

  Vattendroppar
  2015-03-09

  I mars håller Länsstyrelsen Dalarna ett antal informationsträffar på olika platser i länet om det nya landsbygdsprogrammet. Vi tar bland annat upp hur reglerna ser ut för de nya jordbrukarstöden samt projekt- och företagsstöd.

 • Nytt nummer av tidningen Landsbygdsnytt

  Vattendroppar
  2015-03-06

  I nr 1 2015 kan du bland annat läsa om de nya jordbrukarstöden, stöd till innovationer, integrerat växtskydd och om det nyligen avslutade projektet Energilots 2.0.

 • Veksjömyr – nytt naturreservat i Älvdalens kommun

  Vattendroppar
  2015-03-06 Pressmeddelande:

  Veksjömyr är ett nytt och stort naturreservat en mil väster om Särna. Här skyddas hela 2712 hektar (5x5 kilometer) med främst orörda myrar och sjöar. Här finns också en hel del i princip orörd tallskog mellan myrarna.