Skoterleder i Långfjället stängs under renkalvningstid

Måndag den 25 april stängs skoterlederna genom Långfjällets naturreservat. Leden går genom renkalvningsland och skoteråkning stör renarna. Det kommer fortfarande vara fritt att åka på sjön Grövelsjön.

Skoteråking blir därmed förbjudet i hela Långfjället. Undantag görs på sjön Grövelsjön och skoterleden som går söderifrån upp till sjön. Utanför naturreservatet, längs skoterlederna runt Storsätern kommer det också att vara tillåtet och fritt att köra skoter, förutsatt att snötäcket bär och räcker till.

- Tidigare år har vi stängt lederna på Långfjället den första söndagen i maj, men det är inte tillräckligt tidigt eftersom att kalvningen brukar komma igång redan i slutet av april, säger Hannah Brandin, handläggare för naturvårdsfrågor på Länsstyrelsen. Därför måste vi stänga den lite tidigare.

Länsstyrelsen kommer att sätta upp skyltar om förbudet i området för att informera om vad som gäller. Skyltar uppmanar även andra besökare, till exempel skidåkare, att också visa hänsyn om man vistas i området.

Skoterförbudet i Långfjället gäller inte för:

- samer som bor och är verksamma i området.

- uttryckningsfordon.

- Länsstyrelsens förvaltare.

 

 

Renkalv