Ny genetiskt viktig varg invandrad till Dalarna

En ny genetiskt värdefull varg har identifierats i Tunturireviret, norr om Orsa. Länsstyrelsens personal börjar nu spåra i området för att se hur långt reviret sträcker sig
Via insamlade DNA-prover har man kunnat konstatera att det rör sig om en varg från den finsk-ryska populationen. Två färska prover visar att djuret bär på gener som aldrig tidigare påträffats bland vargar födda i Skandinavien och inte heller bland tidigare invandrade vargar.