Länsstyrelsen Dalarna fattar beslut om att licensjakten på varg avbryts i Lövsjöreviret

Beslutet fattas efter en längre tids spårning av en varg som man trott tillhör det aktuella reviret.

- Vår bedömning är att vargen inte är en del av aktuella reviret och därför avbryter vi nu licensjakten, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

Berörda jägare är informerade.