Vargjakten i Dalarna startar på lördag

I morgon lördag den 24 januari, en timme före solens uppgång, startar jakten på sju vargar i länet.

Den 16 januari 2015 fattade Länsstyrelsen Dalarna beslut om licensjakt på varg i Dalarna. Sju vargar får jagas fördelat på två revir. Det är Sångenreviret i Leksands kommun, och Saxdalen i Ludvika kommun.

Information om jaktens förlopp lämnas av Länsstyrelsen Dalarna via pressmeddelanden, kontaktpersoner och vår webbplats. Ingen information kommer att lämnas via vår Facebook-sida under helgen.  

Jakttid och jaktledare

Vargarna får börja jagas en timme före solens uppgång och får pågå tills en timme efter solens nedgång. Det är jaktledarens skyldighet att informera om de exakta tiderna för jaktens start och slut. Den sista timmen får jakten bara bedrivas som vakt- eller smygjakt.

Deltagare vid vargjakten måste ha en jaktledare som är registrerad hos Länsstyrelsen Dalarna och hos Naturvårdsverket innan de får jaga. Jakten får pågå som längst till den 15 februari 2015.  

Kvarvarande kvot och rapportering

Uppdaterad information om hur många vargar som är kvar att fällas i varje delområde lämnar vi på telefonsvarare 010-22 50 470.

Jägare som skjuter mot eller fäller en varg ska rapportera detta till Länsstyrelsen Dalarna inom en timme på telefon 010-22 50 469.  

Beslut och kartor

Länk till beslutet om vargjakt och detaljerade kartor finns här.    

Kontakt

Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare, Länsstyrelsen Dalarna, 010-22 50 365, fredrik.dalerum@lansstyrelsen.se

Jonas Bergman, funktionssamordnare vilt, Länsstyrelsen Dalarna, 010-22 50 317, jonas.bergman@lansstyrelsen.se

Stig-Åke Svenson, naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen Dalarna, 070-217 71 20, stig-ake.svenson@lansstyrelsen.se

Lotta Larson, kommunikationschef, 076-766 79 80, lotta.larson@lansstyrelsen.se