Beslut om skyddsjakt på varg med karta

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på en varg i Gimmenreviret med start idag den 29 juli. Hela beslutet finns här att ladda ner.

Vi beklagar att det beslut om skyddsjakt som tidigare lades ut inte innehöll alla delar.

PDF-format: 

Nu finns en ny fil med beslutet för skyddsjakt på en varg i Gimmenreviret här.

Om du upplever svårighet att få upp PDF-filen finns här en rtf-fil, den har dock lite sämre återgivning. 

Beslut skyddsjakt Gimmenreviret augusti 2015, rtf-fil