Länsstyrelsen Dalarna uppmanar till uppmärksamhet i Gimmenreviret

Under helgen har två vargangrepp skett i Gimmenreviret. Områdena som drabbats ligger mellan Insjön och Sågmyra.

Totalt har fem angrepp skett inom loppet av en månad. Länsstyrelsen uppmanar nu tamdjursägare inom reviret att ha extra uppsyn över sina djur. Har man möjlighet att ta in dem nattetid är det bra.

Andra åtgärder är att öka den mänskliga närvaron på gårdar med tamdjur, hålla djuren nära gården, sätta upp lapptyg och om möjligt använda flyttbara elstängsel.

- Det är mycket viktigt att man i detta läge vidtar åtgärder så att man så långt det är möjligt undviker fler angrepp säger Jonas Bergman, funktionssamordnare vid Länsstyrelsen.  

- Rensa bort gräs och sly under stängsel och se till att det inte är för stort avstånd mellan marken och nedersta tråden.

Länsstyrelsen har fått in en skyddsjaktsansökan från en av de tidigare incidenterna och den kommer att behandlas under måndagen. Vid bedömningar om skyddsjakt väger länsstyrelserna in riskerna för allvarlig skada och möjligheten att förebygga detta.

- Vi ser allvarligt på händelserna i området, avslutar Jonas Bergman.