Länsstyrelsen Dalarna tar ett nytt beslut om licensjakt på varg

Länsstyrelsen Dalarna har i dag fattat ett nytt beslut om licensjakt på varg. Enligt Viltförvaltningsdelegationens beslut är det hela revir som gäller, och de som är uttagna är Olsjöreviret i Saxdalen och Sångenreviret i Leksand.

I valet av Olsjö- och Sångenreviren har Länsstyrelsen Dalarna utgått från tre kriterier:

  1. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter får det inte vara ett vargrevir där det finns genetiskt värdefulla vargar.  
  2. Vargreviret ska ligga i ett område där vargtätheten är som störst. 
  3. Det ska finnas stor sannolikhet för skador i det vargrevir som väljs ut.  

I det tidigare beslutet ingick fyra vargar i Idre. I det nya beslutet har vi valt att utelämna dem för att fokusera på att försöka minska koncentrationen av varg där den är som störst.  

Jaktstart är lördag 24 januari och vargjakten får hålla på som längst till och med söndag 15 februari.