Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på varg i Gimmenreviret

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en varg i Gimmenreviret med start 29 juli.

Skyddsjakten får pågå fram till och med 20 augusti och kommer att ske inom ett begränsat område kopplat till den senaste tidens skadedrabbade delar av reviret.

Jakten får ske vid alla hägn med betande tamdjur och 300 meter runt dessa, och begränsas alltså inte till de områden där skada redan skett.

Länsstyrelsen kommer att utse jaktledare och kommer även att godkänna de som ska ingå i jaktlaget.

Här hittar du Länsstyrelsens beslut med karta om skyddsjakten