Frågor och svar om beslutet om skyddsjakt på varg i Gimmenreviret

Här svarar vi på  de frågor som har kommit fram i medierna om Länsstyrelsens beslut kring skyddsjakten på vargen i Gimmenreviret.

Vad gör Länsstyrelsen när jägarna inte vill genomföra skyddsjakten?

Vi har fått in en ansökan om skyddsjakt som vi har beslutat att bevilja. Beslutet kommer inte att ändras eftersom vi bedömer att det är ett beslut som uppfyller de strikta kraven juridiskt, genetiskt och rovdjurspolitiskt. Beslutet står fast och några andra alternativ finns inte i dagsläget. Vi har hittills idag den 30 juli fått in fem överklaganden. Så länge Naturvårdsverket inte meddelar annat kan jakten fortsätta. I dagsläget har vi ingen som jagar, vilket innebär att ingen varg kan fällas. Vårt uppdrag som myndighet är att rättsäkert besluta om skyddsjakt, men om jägarna inte ställer upp så blir det naturligtvis ingen jakt.

Utökar Länsstyrelsen området för skyddsjakten?

Eftersom angreppen inträffat inom dessa områden är det viktigt att jakten riktas dit. Då skadorna sker mot tamdjur är det skadegörande individ man avser att fälla. Jakten måste inriktas mot gårdar som har haft eller riskerar att drabbas av allvarlig skada och då ska jakten inte pågå i skogen.  

Ändrar Länsstyrelsen jaktlagssammansättningen?

Det var upp till de jaktledare vi har utsett att ta fram ett jaktlag. Jaktledarna var utsedda i samarbete med Jägareförbundet. Tyvärr har jägarna hoppat av vilket innebär att jaktledarna inte kände att de kunde agera i frågan och där står vi nu. Jägarförbundet är informerade om situationen

Ändrar Länsstyrelsen Dalarna antalet vargar i beslutet från en till tre när tre vargar är observerade?

Vad det gäller antalet vargar som beslutats går vi på Naturvårdsverkets riktlinjer . De säger att om man inte vet exakt vilken varg som är den skadegörande individen så beviljar man skyddsjakt på en (1) individ. Efter det får man utvärdera och göra nya bedömningar. Detta står i beslutet.

Ändrar Länsstyrelsen tiden för jakten så att perioden blir längre?

Nej, det står i riktlinjerna från Naturvårdsverket kvar att det ska vara under en begränsad tid. Det går att förlänga tiden om problemen är kvar, som det står i beslutet.

Hur hanterar Länsstyrelsen det överklagade beslutet?

Det är Naturvårdsverket som prövar överklaganden. Vi överlämnar handlingarna direkt till Naturvårdsverket när de kommer in.

Enligt markägare i området har vargar dödat över 100 betande djur under flera år. Hur ser Länsstyrelsen på det?

Vi ser allvarligt på situationen i området. Den aktuella genetiskt viktiga hanen kom in 2013-2014 och då är det från den tidpunkten man måste analysera skadorna. Man bedömer inte storleken på varje angrepp utan antalet angrepp. Dessa uppgår till tre 2014 och fem 2015. En skyddsjakt handlar om att bedöma risken för framtida skador även om man väger in historiska skador.

Det har funnits löpande ansökningar om skyddsjakt, men man har fått nej. Varför?

Tidigare har länsstyrelsen bedömt att det har funnits fler skadeförebyggande åtgärder att göra. Det är viktigt i vargrevir att se efter sina stängsel. Rovdjursavvisande stängsel ger ett bra skydd.

Varför la man inte licensjakten i Gimmenreviret där det har varit problem med angrepp på tamdjur?

Länsstyrelsen får inte besluta om licensjakt där det finns genetiskt viktig varg, enligt Naturvårdsverket föreskrifter, vilket det finns i Gimmenreviret.