Beslut om skyddsjakt i Gimmenreviret dröjer

Något beslut om skyddsjakt i Gimmenreviret har inte tagits under måndagen. Arbetet med utvärdering och bedömning av läget hos Länsstyrelsen i Dalarna kommer att fortsätta under tisdagen.

- Det finns ett antal olika aspekter som alltid måste vägas in när det gäller skyddsjakt på varg och vi har inte hunnit igenom det hela än, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

En försvårande omständighet är att den alfahane som finns i reviret sedan ett antal år och som blivit klassad som genetiskt värdefull. Länsstyrelsen behöver mer tid för att kartlägga skadebilden, vilka förebyggande åtgärder som vidtagits och bedöma risken för ytterligare framtida skador innan beslut fattas.

- Målsättningen är att fatta beslut under tisdagen, avslutar Jonas Bergman.

 

FAKTA Genetiskt viktiga vargar

En individ invandrad från öst samt dennes avkommor i första ledet

Dessa vargar tillför vargstammen viktiga gener och minskar inaveln