Var försiktig i skog och mark — stor brandrisk i hela Dalarna

Samtliga räddningstjänster i länet och Länsstyrelsen Dalarna varnar för att det är mycket stor brandrisk i nästan hela länet.  Skogsbrukare och andra som arbetar i skog och mark, men även allmänheten, uppmanas att vara försiktiga.

Du som arbetar i skog och mark rekommenderas att vara mycket försiktig, speciellt vid användning av markberedare. I närheten av maskinen är det bra om en person finns till hands och kan ingripa med släckutrustning.  

Det är också eldningsförbud i hela länet och all öppen eld är förbjuden. Att använda en grill i sin egen trädgård under uppsikt går fortfarande bra. Men tänk på att engångsgrillar kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld.  

Länkar

Aktuella brandrisker finns på Dalarnas kriswebb: http://kriswebb.dalarna.se/Sv/brandriskprognoser/Pages/default.aspx 

För detaljerad information hänvisar vi till respektive kommuns räddningstjänst: http://kriswebb.dalarna.se/Sv/kommunernas-/Pages/default.aspx

Läs också mer om brandrisk på: http://www.Krisinformation.se