Tre nya dalapiloter utsedda

Onsdag 10 december utsågs tre företag till Dalapilot för grön utveckling av landshövding Maria Norrfalk. Dalapiloter är företag och organisationer i Dalarna som visat sig vara spjutspetsar i energismart arbete och kan uppmuntra andra att minska utsläpp av växthusgaser eller öka användningen av förnybar energi.

Regeringen har utsett Dalarna till ett pilotlän för grön utveckling. I det uppdraget ingår det att vi ska öka engagemanget och väcka intresse för att nå länets energi- och klimatmål.  Som ett led i arbetet utses Dalapiloter – framstående föregångare inom energi- och klimatarbetet i sina branscher.  

I dag fick tre företag ta emot utmärkelsen Dalapilot av landshövding Maria Norrfalk vid en ceremoni på residenset i Falun. De tre företagen är:

  • Livsmedelsföretaget Leksands Knäckebröd, Leksand
  • Schneider Electric Wibe, som tillverkar kabelkanaler och kabelstegar i Mora
  • Gunnar Asplund, dalabördig högspänningsingenjör, uppfinnare och grundare av Elways.  

Sedan starten 2011 har nu sammanlagt 18 företag fått utmärkelsen Dalapilot.

Pressbilder finns här  

Motiveringar

Leksands Knäckebröd AB

Familjeföretaget Leksands Knäckebröd är ett bra exempel på vad engagemang och långsiktig planering kan göra både för ekonomi och miljö, och utnämns därför till Dalapilot för grön utveckling inom livsmedelsbranschen.

Redan 1952 sattes en första värmeväxlare in på en av bakugnarna, sedan dess har varje ny ugn fått en värmeväxlare. Värmen används till att värma lokaler och tappvarmvattnen. Företaget har även sedan tidigt 80-tal beräknat livscykel-kostnaden vid inköp och på så sätt motiverat inköp av något dyrare men energieffektiva maskiner, motorer och fastigheter.

”Vi har sett att maskiner av dyrare kvalité, som drar mindre energi, är mer lönsamt långsiktigt”, säger företagets VD Peter Joon.

Sedan hösten 2013 är dessutom all energi som används till bakning, varmvatten och uppvärmning av lokalerna förnybar, från vattenkraft, vind och biobränsle. Genom sina kontinuerliga förbättringar kan Leksand knäckebröd idag baka knäckebröd energieffektivt, ekonomiskt och med enbart förnyelsebar energi.

Företaget har också spridit sitt energi- och miljötänk, genom tydligt marknadsföring av företagets miljövärden, genom en tävling där priset var en vindkraftssandel och genom att ställa miljökrav på sina underleverantörer.

Företaget strävar även efter att råvarorna till produktionen ska transporteras så korta sträckor som möjligt. För Leksandsbröd är energi en knäckfråga!  

Schneider Electric Wibe

Utnämns som Dalapilot i kategorin energismarta industriföretag. Wibe har visat att det med relativt enkla medel och långsiktigt ekonomiska lösningar går att erhålla rejäla besparingar av energianvändningen och därmed öka sin konkurrenskraft gentemot konkurrenter på andra orter och i andra länder.

Under 2012-2013 genomfördes ett stort energieffektiviseringsprojektet på Schneider Electric, Wibe i Mora. Jämfört med referensåret 2011 har Wibe minskat sin energianvändning med ca 50 % i de lokaler som omfattats av projektet.

”Under mina 20 år i branschen så har jag faktiskt inte varit med om ett liknande projekt inom industrin. Visst görs det energiprojekt inom industrin idag, men inte av denna omfattning och inte med enbart minskad energiförbrukning som fokus. Tilläggas bör att de ventilationsaggregat som Wibe hade tidigare, inte behövde bytas för att de var för gamla eller inte funkade, dom hade troligen fungerat i minst 10 år till. Detta gör detta projekt riktigt unikt.” Kommentar från Fredrik Kahn,

Schneider Electric Wibe har sin anläggning som en referensanläggning och har både interna som externa gäster för att visa vad man åstadkommit genom energieffektivisering.

Schneider Electric, Wibe, i Mora har dessutom ett systematiskt arbetssätt för att minska energianvändningen, vilket innebär att det finns en agenda och fastställda rutiner för uppföljning, hanterande av avvikelser, arbetsgång avseende förbättringar etc. Exempelvis genom månadsvisa energimöten och daglig avstämning av ventilationens status och inställningar.

Wibe visar vägen - halverade sin energianvändning genom smarta val av värmeåtervinning och ventilation.  

Gunnar Asplund, Innovatör och grundare av Elways

Gunnar Asplund är en högspänningsingenjör/innovatör från Dalarna som har medverkat till närmare 200 patent, de flesta inom ABBs HVDC-utveckling men även ca 20 patent gällande elöverföringstekniker för att möjliggöra konceptet ”el från väg”.

Med stark övertygelse och stort engagemang har han vid flera tillfällen lyckats få finansiering för utveckling och demonstration av sin teknik Elways. Bland annat vid Arlanda och nu senast för en längre bana för godstrafik mellan Arlanda och det närliggande logistikcentrumet i Rosersberg.

Elways lösning har små elektriska förluster, hög säkerhet och enligt NCCs tester kommer det att bli en låg kostnad per installerad kilometer i förhållande till andra typer av elvägar vid en ökad produktion.

Elways elvägar fungerar dessutom lika bra för små som för tunga fordon. Detta gör Elways unikt i förhållande till de andra el-vägsprojekten. Gunnars vision är att alla större vägar, ca 2000 mil, kommer leverera el från vägen. När fordonen lämnar elvägarna går man över till batteridrift.  

Det är med stor spänning vi följer Gunnars Asplunds väg som en av lösningarna för en fossilfri fordonsflotta.