Länsstyrelsen Dalarna avslår ansökan om skyddsjakt på varg

Länsstyrelsen Dalarna avslår en skyddsjaktsansökan på varg i Tansenreviret. Ansökan grundas på ett enskilt angrepp på får i Saxhyttan, Ludvika kommun.

Länsstyrelsen anser normalt att enskilda angrepp inte utgör en tillräcklig grund för att bevilja skyddsjakt. Dessutom anser Länsstyrelsen att möjligheten till förebyggande åtgärder inte är uttömda.

Läs Länsstyrelsens samlade bedömning i beslutet att avslå ansökan.