Ett avslag och en förlängd skyddsjakt på varg

Avslag på skyddsjakt
Länsstyrelsen har beslutat att avslå en begäran på skyddsjakt i Björnåsreviret. Ett angrepp på jakthund som skett i Gävleborgs län, föranledde ansökan. Även Länsstyrelsen Gävleborg har tidigare i år gett avslag på skyddsjaktsansökan på samma vargar.

Förlängd skyddsjakt i Idre
Länsstyrelsen beviljade tidigare en ansökan från Idre nya sameby om skyddsjakt på en varg som stört samebyns renskötsel under en längre tid. Jakten som fick pågå till och med söndag 14 december 2014 har förlängts till den 21 december 2014.