Avslag på ansökan om skyddsjakt i Gimmenreviret

Den ansökan om skyddsjakt på varg i Gimmenreviret som inkom 7 oktober till Länsstyrelsen Dalarna har avslagits.

De skador som inträffat är visserligen allvarliga för de drabbade,  men den samlade bedömningen är att de inte är tillräckliga för att skyddsjakt ska beviljas. Beslutet kan överklagas till Natuvårdsverket.