Sammanfattning av tragedin på gården i södra Dalarna 

Publicerad
2012-06-29
Kategori
Djur & natur, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Djurskydd, Pressrum

Igår morse vid niotiden uppdagades den stora tragedin på en gård, i södra Dalarna, då Länsstyrelsens djurskyddshandläggare upptäckt att djuren inte vistades ute på bete. Vid besöket i ladan fann man byggnaden full med flytande gödsel. De djur som fanns i ladan hölls i lösdrift, dvs gick lösa, och badade i gödsel. Redan då upptäcktes några döda djur.

Ja 

Djurägaren och djurskyddshandläggaren försökte att få ut så många djur som möjligt ur ladan till beteshagar.  Ett tiotal djur fanns dock fortfarande kvar i byggnaden. Polisen kallades in omedelbart samt Lantbrukarnas Riksförbund:s omsorgsgrupp .  

 Klockan 11.00 anlände veterinären till platsen. En stund senare kom även polisens brottsplatsutredare till gården och påbörjade dokumentationen.

En pumpbil beställdes för att kunna tömma skrapgångarna på rinnande gödsel så att de kvarvarande djuren samt de döda kropparna kunde bärgas.  Enligt föraren till pumpbilen räckte dock inte pumpbilens kapacitet med tanke på den extremt stora mängden flytande gödsel i byggnaden. Bonden försökte under tiden att köra bort gödslet som hade runnit ut ur byggnaden. Detta för att eventuellt minska nivån på gödsel för att kunna få ut de resterande djuren.

 Strax efter lunch anlände inkallad nödslakt med kranlastbil och container för uppsamling av de döda djuren.

Biträdande länsveterinär fattade beslut  om nödslakt av en ko som var döende samt övriga kvarvarande djur i stallet. Bedömningen var att de utmattade och stressade djuren  riskerade att  skada sig ännu mer eller drunknar i gödslet. Totalt åtta djur avlivades.

Bakom ett tält på gården hittades ytterligare tre sedan länge döda djur . Med hjälp av kranbil lastades kadavren ur byggnaden och i samband med det fann man djur i gödslet, som inte kunde ses från foderbordet.

Sammanlagt fann man 37 självdöda djur, flertalet var kalvar. Totalt bärgades 45 djur från byggnaden. Inräknat djuren bakom tältet fanns det alltså totalt 48 döda djur på gården vid den tidpunkten.  

Ungefär 60 djur vistas i dagsläget på betet. Flertalet djur har frätskador över stora delar av kroppen, några djur är halta. Många av djuren har inflammerade, variga ögon. Samtliga djur var mycket törstiga då de släpptes ut.

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om omhändertagande och därefter ska fastställas vad som kommer att hända med djuren. Länsstyrelsen kommer även att fatta beslut om djurförbud.  

För mer information:
Simone Häusler, biträdande länsveterinär, tfn 023 810 78, 076 771 03 34
Inger Svanström,  tfn 023-810 19, 070 671 51 33    

Senast uppdaterad: 2012-06-29