Prova att slå med lie på gammalt vis 

Publicerad
2012-08-02
Kategori
Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Pressrum

På söndag den 5 augusti blir det möjligt för vem som helst att testa på att slå med lie och hässja på gammalt vis. Det är Länsstyrelsen som har sin årliga slåtterdag vid Dan Anderssons Luossastuga. Det är en del av Luossa-festen som avslutar Dan Andersson-veckan i Ludvika.

Ja 

På plats kommer det att finnas kunniga personer som i praktiken visar hur det går till att slå med lie och hässja hö på traditionellt vis. Alla är välkomna att pröva på. Personal från Länsstyrelsen Dalarna kommer att berätta om ängens blommor, vilka som gynnas av slåtter och vad som händer om ängen växer igen.

Det ges tillfällen till rundvandringar om byns natur- och kulturvärden och vad kulturspåren i marken berättar för oss. Naturreservatet Skattlösbergs by är rikt på naturvärden och kulturhistoria kopplat till finnmarkskulturen.

Genom projektet Foder & Fägring satsar Länsstyrelsen extra på restaurering av Skattlösberg, bland annat genom att rusta stängsel och återställa tidigare öppna marker.

Tid: Söndag den 5 augusti kl. 11.00-16.30
Rundvandringar 11.30 samt 15.00

Plats: Skattlösbergs by i Ludvika kommun

För mer information: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen Dalarna,
tel. 023-818 24 och 072-74 818 24

Vägbeskrivning och information om Foder & Fägring och EU-programmet LIFE+ på www.foderochfagring.se

 

Senast uppdaterad: 2012-08-02